Tập huấn “Chuyên gia đánh giá chất lượng nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008”

Thực hiện Kế hoạch 3584/KH-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc triển khai hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2013.

Vào ngày 15 tháng 10 năm 2013, Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre đã phối hợp cùng Công ty TNHH tư vấn quản lý quốc tế và hỗ trợ kỹ thuật cao tổ chức lớp tập huấn “Chuyên gia đánh giá chất lượng nội bộ HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008”. Tham dự lớp tập huấn có 175 học viên là đại diện lãnh đạo, cán bộ của VP UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các sở, ban ngành của tỉnh.

Tại buổi tập huấn, báo cáo viên đã hướng dẫn các học viên những kỹ năng để tiến hành đánh giá nội bộ; vận dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động đánh giá; tổ chức lập kế hoạch; xác định và phân loại các lỗi trong quá trình đánh giá; thực hiện và báo cáo kết quả đánh giá. Đồng thời báo cáo viên cũng đã giải đáp cho các học viên về những vấn đề vướng mắc có liên quan trong quá trình đánh giá nội bộ tại cơ quan, đơn vị.


Lớp tập huấn được tổ chức trong 02 khóa, khóa 1 từ ngày 15 đến ngày 16 tháng 10 năm 2013, khóa 2 từ ngày 17 đến ngày 18 tháng 10 năm 2013, cuối khóa có bài kiểm tra để cấp giấy chứng nhận.


Thanh Tân
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng