Họp Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng chất lượng Quốc gia tại tỉnh Bến Tre năm 2013

Giải thưởng chất lượng Quốc gia (GTCLQG) là hình thức tôn vinh, khen thưởng hàng năm ở cấp Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa, tăng cường năng lực, khả năng cạnh tranh và hội nhập thị trường trong nước và quốc tế nhằm đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế-xã hội của đất nước theo bảy tiêu chí của Giải thưởng Chất lượng Quốc gia được quy định trong Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Các doanh nghiệp tham gia được đánh giá theo 7 tiêu chí của GTCLQG đối với từng loại hình doanh nghiệp và theo phương pháp chuyên gia đánh giá cho điểm. Tổng số điểm tối đa của bảy tiêu chí là 1.000 điểm. Doanh nghiệp được xét tặng GTCLQG phải có số điểm từ 600 điểm trở lên. Doanh nghiệp được xét Giải Vàng Chất lượng Việt Nam phải có số điểm từ 800 điểm trở lên và được đề cử tham dự Giải thưởng chất lượng Quốc tế Châu Á-Thái Bình Dương.

Theo kế hoạch, năm 2013 sẽ có 02 doanh nghiệp tham gia Giải thưởng chất lượng Quốc gia là Công ty Cổ phẩn mía đường Bến Tre và Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Bến Tre.

Ngày 02 tháng 8 năm 2013, Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng chất lượng Quốc gia năm 2013 tỉnh Bến Tre được thành lập theo Quyết định số 1478/QĐ-TĐC, ngày 30 tháng 5 năm 2013 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tiến hành họp xem xét, đánh giá đối với 02 doanh nghiệp này.

Sau khi xem xét, đánh giá trên hồ sơ tham dự và báo cáo đánh giá tại chỗ 02 doanh nghiệp của Nhóm chuyên gia theo 7 tiêu chí của giải thưởng. Hội đồng sơ tuyển thống nhất đề nghị Hội đồng Quốc gia xét tặng giải vàng cho Công ty Cổ phần mía đường Bến Tre và giải bạc cho Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Bến Tre.

Đồng thời, Hội đồng sơ tuyển giao Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ hoàn thiện hồ sơ gửi về Hội đồng Quốc gia trước ngày 15 tháng 8 năm 2013.


Tuyết Mai
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng