Sử dụng máy tính dễ mắc bệnh về mắt

Việc ít chớp mắt rất dễ dẫn đến các bệnh về mắt: Khô mắt, mỏi mắt…

Người bình thường chớp mắt 20 lần/phút, còn người sử dụng máy tính chỉ chớp mắt có 2 lần/phút! Trên đây là kết quả khảo sát của GS-TS Võ Văn Tới và các cộng sự bộ môn kỹ thuật y sinh, Trường ĐH Quốc tế, Đại học Quốc gia TP.HCM trên số sinh viên thuộc khoa.

Việc ít chớp mắt rất dễ dẫn đến các bệnh về mắt: Khô mắt, mõi mắt… Để đếm được số lần chớp máy, GS-TS Võ Văn Tới đã chế tạo ra một thiết bị tự động một đầu có chíp được gắn vào gọng kính, qua thiết bị và kết nối máy tính.

Hiện thiết bị này đang được ông nghiên cứu tiếp để ứng dụng nhiều hơn trong việc khám và trị bệnh.

Theo Báo Đất Việt