Sở Thông tin và Truyền thông Bến Tre: Tổ chức tập huấn về phần mềm mã nguồn mở

Nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng sử dụng các phần mềm nguồn mở thông dụng trong công tác văn phòng thay thế các phần mềm thương mại tương tự, góp phần giảm tỷ lệ vi phạm bản quyền phần mềm. Trong 3 ngày từ 22 đến 24/9/2010, Sở Thông tin và Truyền thông Bến Tre kết hợp với Trung tâm Đào tạo Sài gòn Thực hành đã tổ chức lớp tập huấn phần mềm mã nguồn mở cho gần 30 học viên là cán bộ công chức tại các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố trên địa bàn tỉnh. 

Học viên được giới thiệu về phần mềm mã nguồn mở, thiết lập môi trường sử dụng mã nguồn mở, các ứng dụng của phần mềm OpenOffice trong việc soạn thảo văn bản, các bảng tính, xây dựng các slide trình diễn văn bản... Ngoài ra, học viên còn được hướng dẫn cách thiết lập thư điện tử với phần mềm Mozilla Thunderbird.

Qua lớp tập huấn, các học viên có thể cài đặt, sử dụng thành thạo các chương trình mã nguồn mở cơ bản phục vụ công tác văn phòng và được cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học.