Hội thảo “Ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao chất lượng dạy học cấp trung học phổ thông”

Ngày 26/3/2010, Sở Giáo dục và đào tạo Bến Tre tổ chức hội thảo về “Ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao chất lượng dạy học cấp trung học phổ thông”. Đại biểu tham dự hội thảo là lãnh đạo các Sở Giáo dục-Đào tạo, phòng giáo dục trung học, hiệu trưởng Trường THPT trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

 
ht
                                                Đại biểu tham dự hội thảo.

Mục tiêu của hội thảo nâng cao hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong tỉnh trên cơ sở xây dựng mối quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. 

Tại hội thảo, các đại biểu được nghe báo cáo tham luận và thảo luận xoay quanh các vấn đề như: việc thiết lập thư viện tư liệu và khai thác tài nguyên đa phương tiện phục vụ dạy-học; xây dựng các tiêu chí đánh giá tiết dạy có ứng dụng CNTT; công tác quản lý của hiệu trưởng Trường THPT trong việc ứng dụng CNTT phục vụ nâng cao chất lượng dạy học...

 KT