Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tài nguyên khoáng sản và môi trường

Kết thúc đề tài “Ứng dụng thông tin địa lý phục vụ công tác quản lý tài nguyên khoáng sản và môi trường của hệ thống dòng chảy tỉnh Bến Tre”, ngày 16/10/2009, Sở Khoa học và Công nghệ đã cùng nhóm thực hiện đề tài bàn giao sang Sở Tài nguyên & Môi trường để đưa vào sử dụng phần mềm “Quản lý tài nguyên khoáng sản và môi trường của hệ thống dòng chảy tỉnh Bến Tre”. Chương trình gồm 4 chuyên đề chính: Quản lý thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản; Quan trắc môi trường đất, nước, không khí; Thông tin quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản và Thống kê, báo cáo tổng hợp.

 
nctAnh Nguyễn Chí Thiện hướng dẫn cách cài đặt và sử dụng phần mềm cho nhân viên Sở Tài nguyên-Môi trường.

Xuất phát từ nhu cầu quản lý theo lãnh thổ và nhiều loại tài nguyên khác nhau, nên khối lượng thông tin dữ liệu rất lớn, việc tìm kiếm không thể thực hiện được và mất nhiều thời gian. Chương trình sẽ giải quyết công tác lưu trữ đơn giản, nhập mới nhanh hơn, tìm kiếm thông tin nhanh chóng và dễ dàng…. Yếu tố giới hạn của chương trình là chỉ trong không gian các dòng chảy sông Tiền, Hàm Luông, Cổ Chiên và Ba Lai. Về môi trường, chỉ đề cập đến mức độ sạt lở bờ sông, mạng lưới quan trắc và chất lượng nước. Sở Tài nguyên & Môi trường Bến Tre là đơn vị đầu tiên tiếp nhận và ứng dụng phần mềm này.
 
Tin, ảnh: Kim Tuyền