Bến Tre: Ứng dụng phần mềm văn phòng điện tử M-Office vào quản lý

Nhằm tăng cường công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hành chính tại cơ quan Nhà nước tại tỉnh. Vừa qua Sở Thông tin-Truyền thông đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai tiến hành triển khai phần mềm văn phòng điện tử M-Office giai đoạn 1 tại 06 đơn vị: Sở Thông tin-Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Tỉnh đoàn, UBND Thành phố Bến Tre và UBND huyện Châu Thành.

Phần mềm văn phòng điện tử M-Office được xây dựng và phát triển bởi Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai. Việc ứng dụng phần mềm giúp tăng cường sức mạnh của người quản lý bằng cách giao việc và thu hồi các ý kiến xử lý công việc qua mạng. Các luồng công việc được thể hiện qua những sơ đồ dễ quan sát, giúp các nhà quản lý bất cứ lúc nào cũng có thể biết chính xác tiến độ xử lý công việc và kiểm soát được trách nhiệm của mỗi người. Phần mềm giúp liên kết nhiều người cùng tham gia vào một công việc trong các luồng, giúp giảm thiểu thời gian chờ nhau do lệch quỹ thời gian trong xử lý công việc. Với khả năng quản lý công việc qua môi trường mạng, xác nhận trách nhiệm từng cá nhân trong quá trình giải quyết công việc, M-Office sẽ hỗ trợ mạnh mẽ cho các đơn vị áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 và cho các đơn vị quan tâm đến việc triển khai Chính phủ điện tử.

Hiện nay, tỉnh ta với cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin tương đối tốt, trình độ công nghệ thông tin của cán bộ công chức không ngừng được nâng lên thì việc triển khai ứng dụng rộng rãi phần mềm văn phòng điện tử M-Office sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công tác cải cách hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc, mang lại hiệu quả cao. Trong thời gian tới, Sở Thông tin-Truyền thông sẽ tiếp tục triển khai ứng dụng phần mềm văn phòng điện tử M-Office giai đoạn 2 tại các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Trần Xuân