Sở Khoa học và Công nghệ: Tổ chức hội nghị tập huấn phổ biến kiến thức pháp luật về sở hữu trí tuệ

thNgày 18/06/2013, Sở Khoa học và công nghệ (KH&CN) tỉnh Bến Tre phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ KH&CN tổ chức tập huấn phổ biến kiến thức pháp luật về sở hữu trí tuệ cho các nhà quản lý KH&CN, cán bộ phòng kinh tế hạ tầng các huyện, thành phố, các cơ sở làng nghề và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Các đại biểu được tập huấn các chuyên đề về tổng quan sở hữu trí tuệ bao gồm khái niệm về sở hữu trí tuệ, các tài sản trí tuệ, hệ thống các văn bản pháp luật về sở hữu trí tuệ, tầm quan trọng của việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với phát triển kinh tế, xã hội và vai trò của sở hữu trí tuệ đối với các doanh nghiệp trong điều kiện kinh tế hội nhập.

Bên cạnh đó, các đại biểu còn được tập huấn chuyên đề về quyền sở hữu trí tuệ, khai thác, phát triển và bảo vệ và vấn đề đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với các đặc sản của địa phương.

Qua lớp tập huấn, các đại biểu nhận thức sâu hơn về kiến thức pháp luật sở hữu trí tuệ. Từ đó, áp dụng và thực hiện hiệu quả công tác sở hữu trí tuệ tại cơ sở làng nghề, doanh nghiệp… Bên cạnh đó, các nhà quản lý và các địa phương quan tâm hơn đến việc đăng ký, bảo hộ sở hữu trí tuệ các loại đặc sản của địa phương Bến Tre trong thời gian tới.

Được biết, trong năm 2012, Sở KH&CN Bến Tre đã tổ chức 04 lớp tập huấn kiến thức về sở hữu trí tuệ với hơn 240 lượt người tham dự. Sở đã hướng dẫn trên 100 lượt các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong tỉnh đăng ký, xác lập quyền sở hữu công nghiệp. Trong năm, số lượng đơn của các doanh nghiệp tại Bến Tre đăng ký tại Cục sở hữu trí tuệ là 140 đơn, xếp hạng 17/63 tỉnh, thành cả nước và xếp thứ 05/13 tỉnh ĐBSCL. Cục sở hữu trí tuệ đã cấp 65 văn bằng, nâng tổng số văn bằng được cấp từ năm 2006 đến nay lên 519 văn bằng. Ngoài ra, Sở KH&CN phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre thực hiện 24 chương trình, 04 phóng sự chuyên đề và 04 tọa đàm: “Tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật sở hữu trí tuệ trên sóng phát thanh, truyền hình” được công chúng và doanh nghiệp quan tâm.

Cao Đẳng

Đài Phát thanh-truyền hình Bến Tre