Từ 1/8, vi phạm bản quyền phần mềm có thể bị xử tù

Các hành vi vi phạm với quy mô và mục đích thương mại, gây thiệt hại vật chất cho chủ thể quyền tác giả hoặc quyền liên quan từ 50 triệu đồng đến dưới 150 triệu đồng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Hành vi này được xếp vào loại “gây hậu quả nghiêm trọng”.

Đây là nội dung đáng chú ý trong Thông tư liên tịch do Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành, hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (có hiệu lực từ ngày 1/8 tới).

Ngoài ra, với các vi phạm thu được lợi nhuận từ 30 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng hoặc gây thiệt hại cho chủ thể quyền tác giả từ 150 triệu đồng đến dưới 450 triệu đồng, hoặc có trị giá từ 150 triệu đến dưới 500 triệu đồng đều bị xem là “gây hiệu quả rất nghiêm trọng” và cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Những hành vi vi phạm quyền tác giả, gây thiệt hại cho chủ thể quyền tác trên 450 triệu đồng, hoặc thu được lợi nhuận từ trên 100 triệu đồng bị xem là “gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng”.

Các thiệt hại này bao gồm thiệt hại do xâm phạm quyền tác giả và thiệt hại mà chủ thể quyền tác giả hoặc quyền liên quan phải chi phí cho việc khắc phục hậu quả do hành vi xâm phạm gây ra.

Với mức xử phạt cao, Thông tư này được đánh giá là có khả năng hạn chế nạn vi phạm về bản quyền phần mềm ở Việt nam hiện nay.

Theo liên minh Phần Mềm Doanh nghiệp (BSA), tỷ lệ vi phạm bản quyền phần mềm ở Việt nam đã giảm từ 90% trong năm 2005, xuống còn 88% trong năm 2006 và 85% năm 2007. // Các chuyên gia này cũng tính toán, thiệt hại do vi phạm bản quyền phần mềm trong năm 2007 là 200 triệu USD.

Nguồn VTC