Việt Nam - Hà Lan ký ghi nhớ phát triển ca cao bền vững

Trong hai ngày 6 và 7/11/2008, tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Bộ Nông nghiệp, Tự nhiên và Chất lượng thực phẩm Hà Lan đã phối hợp tổ chức hội thảo Thúc đẩy quan hệ đối tác nhà nước và tư nhân về phát triển ca cao bền vững ở Việt Nam.

Các ý kiến tại hội thảo tập trung thảo luận về tính phù hợp về điều kiện sinh thái để phát triển ca cao tại Việt Nam, tính khả thi trong cạnh tranh và hấp dẫn kinh tế của ca cao so với cây trồng khác và tính bền vững về môi trường, kinh tế và xã hội của việc phát triển ca cao tại Việt Nam.

Hiện ngành ca cao Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển sôi động và hứa hẹn mức độ phát triển nhanh. Diện tích ca cao tăng từ 500 ha năm 2003 lên 10.000 ha năm 2008.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Bộ Nông nghiệp, Tự nhiên và chất lượng thực phẩm Hà Lan ký biên bản ghi nhớ thúc đẩy quan hệ đối tác về phát triển ca cao bền vững tại Việt Nam.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong năm 2009, Bộ sẽ thông qua Chiến lược phát triển ca cao. Dự kiến đến năm 2015 diện tích ca cao đạt 60.000 ha và đến năm 2020 đạt 80.000 ha.

Theo Báo Nhân dân Điện tử