Hàn Quốc mở trường An toàn hạt nhân đầu tiên trên thế giới

Ngày 29 tháng 1 năm 2008 Một đoàn chuyên gia IAEA vừa tới Hàn quốc để tham dự lễ khai trương một trung tâm được thành lập với mục đích thúc đẩy hoạt động đào tạo các chuyên gia về an toàn hạt nhân. Trường an toàn hạt nhân quốc tế là một sáng kiến để đẩy mạnh hoạt động đào tạo về an toàn hạt nhân và hợp tác về vấn đề này trong khu vực và thế giới. Trường nằm trong Viện An toàn hạt nhân Hàn Quốc (KINS), một tổ chức kỹ thuật do Chính phủ cấp ngân sách và cũng là cơ quan pháp quy của Hàn Quốc.

Cuối buổi lễ, KINS và IAEA đã ký một hợp đồng hợp tác về an toàn hạt nhân, quy định trung tâm sẽ là nơi thực hiện các hoạt động đào tạo của IAEA cho khu vực Châu Á.

Ông Tomihiro Taniguchi, Phó Tổng Giám đốc IAEA, Trưởng ban An toàn và An ninh Hạt nhân phát biểu: “Tôi nhiệt liệt chúc mừng Chính phủ Hàn Quốc, các nhân viên của KINS và ông Won Ky Shin đã xây dựng được ngôi trường này, ngôi trường đầu tiên trên thế giới đào tạo về an toàn hạt nhân và việc quản lý an toàn hạt nhân. Để ngành năng lượng và công nghệ hạt nhân có thể phát triển bền vững và tiếp tục đạt được nhiều thành tựu thì việc thành lập một mạng lưới chia sẻ kiến thức và cùng cộng tác là những nhân tố quyết định. Thực tế, sự hợp tác của IAEA với các nước thành viên trong Vùng đã tạo ra những đóng góp đáng kể trong việc tăng cường kiến thức về an toàn hạt nhân ở cấp quốc gia, khu vực và toàn cầu.”

Ngoài việc cung cấp cho học viên Hàn Quốc những phần mềm phù hợp và hữu ích, trường còn là một mô hình cho hoạt động thu thập và chia sẻ kiến thức về an toàn hạt nhân cho toàn khu vực. Với trang thiết bị đào tạo dựa trên công nghệ thông tin tiên tiến nhất, trường sẽ tổ chức các buổi giảng dạy có giảng viên cũng như các khoá học từ xa dựa trên chương trình đào tạo được soạn riêng. Trường học cũng sẽ hỗ trợ cho các chương trình về an toàn và an ninh hạt nhân của IAEA.

Thúc đẩy an toàn từ lâu đã trở thành ưu tiên của IAEA. Trong những năm gần đây, IAEA đã ủng hộ việc tạo những phương pháp mới để khuyến khích hợp tác kỹ thuật và chia sẻ kiến thức giữa các quốc gia thành viên thông qua việc xây dựng các trung tâm đào tạo, các mạng lưới kỹ thuật và các khoá đào tạo từ xa. Tại Châu Á, Mạng lưới An toàn hạt nhân Châu Á (ANSN) và Mạng lưới Châu Á về Đào tạo trong lĩnh vực công nghệ hạt nhân (ANENT) gần đây đã thành lập. Với sự phát triển đáng chú ý hiện nay về điện hạt nhân của Châu Á, những sáng kiến như thành lập Trường An toàn hạt nhân Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ đóng những vai trò quan trọng.

Hàn Quốc là một trong những quốc gia đứng đầu trong vùng về năng lượng hạt nhân với trên 30 năm kinh nghiệm vận hành an toàn điện hạt nhân. Hàn Quốc có 20 nhà máy điện hạt nhân đang hoạt động và 6 nhà máy khác đang được xây dựng.

Theo www.iaea.org