Kết quả hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2013

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Bến Tre, có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về các hoạt động thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) trong đó có hoạt động sở hữu trí tuệ. Trong năm 2013, hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ (SHTT) nói chung và sở hữu công nghiệp (SHCN) nói riêng trên địa bàn tỉnh đã được Sở KH&CN tổ chức tốt và đã có những kết quả nổi bật.

Một số hoạt động nổi bật

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được đẩy mạnh. Nhằm nâng cao nhận thức và hiểu biết về SHTT cho các tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh, năm qua Sở KH&CN đã chủ trì và phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền về SHTT trên các phương tiện thông tin đại chúng thông qua việc đăng tải thông tin về SHTT trên Bản tin KH&CN của Sở KH&CN tỉnh, Báo Đồng khởi, Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre; tổ chức buổi tọa đàm và bàn tư vấn trực tiếp về SHCN nhân Ngày SHTT Thế giới 26/4. Cùng với việc tuyên truyền, phổ biến, Sở KH&CN đã phối hợp với Cục SHTT tổ chức tập huấn nghiệp vụ quản lý về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với đặc sản của địa phương; tập huấn về quản lý nhãn hiệu tập thể tại các địa phương trong tỉnh...

Bên cạnh việc tổ chức và phối hợp tổ chức các hội thảo, tập huấn, năm 2013 Sở KH&CN đã cử nhiều lượt cán bộ lãnh đạo và quản lý SHTT tham gia các đợt hội thảo, tập huấn do Cục SHTT và các cơ quan trung ương tổ chức như: hội thảo về xây dựng, bảo vệ và phát triển thương hiệu từ nhãn hiệu của Doanh nghiệp; Xây dựng, phát triển thương hiệu và bảo vệ tài sản SHTT của các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Cũng trong thời gian này, hoạt động SHTT cũng đã tham gia tích cực Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ (gọi tắt là Chương trình). Trong khuôn khổ Chương trình 68 giai đoạn 2011-2015 Sở đã chủ trì triển khai thực hiện 02 dự án:

- Dự án Tạo lập quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Cái Mơn” cho sản phẩm giống cây trồng của Hợp tác xã Cái  Mơn xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách” đã được nghiệm thu và cấp văn bằng bảo hộ; Dự án “Tuyên truyền phổ biến kiến thức SHTT trên Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre” vào đầu năm 2012, hiện nay đang tiến hành tổng kết, nghiệm thu.

Năm 2014 -2015 sẽ triển khai  dự án Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Bến Tre” dùng cho sản phẩm cơm dừa sấy khô của tỉnh.

Đối với hoạt động hỗ trợ, hướng dẫn các doanh nghiệp trong việc xác lập quyền SHTT đã hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu tập thể cho các đặc sản, làng nghề và các cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn nộp đơn nhãn hiệu tập thể cho HXT sản suất  Rượu Phú Lễ; có 03 nhãn hiệu tập thể đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký và đã được công bố như nhãn hiệu tập thể như: Tôm khô, cá khô An Thủy; Cá khô Bình Thắng... Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc đăng ký xác lập quyền SHTT, Sở KH&CN đã tổ chức hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện việc tra cứu khả năng bảo hộ và đã hướng dẫn cho 100 tổ chức, cá nhân đến tìm hiểu về thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, chính thức nộp đơn đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ là 50 đơn.

Cùng với việc hướng dẫn xác lập quyền SHCN, Sở KH&CN cũng đã phối hợp với các cơ quan thực thi quyền SHTT trên địa bàn như Chi cục Quản lý thị trường và các sở, ngành liên quan thực hiện đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm đồ điện, điện tử, đồ chơi trẻ em, mũ bảo hiểm. Qua công tác thanh tra đã phát hiện 01 trường hợp vi phạm ghi nhãn hàng hóa và 01 trường hợp vi phạm về nhãn hiệu, đã ra quyết định phạt cảnh cáo và buộc cơ sở đổi tên nhãn hiệu vi phạm.

Cũng trong năm qua, Sở KH&CN cũng đã xem xét và trình Chủ tịch Hội đồng sáng kiến tỉnh công nhận 44 sáng kiến cấp tỉnh ở các sở, ban, ngành, huyện, thị trong tỉnh và 45 sáng kiến của ngành Giáo dục trong năm 2012. Kết quả công nhận sáng kiến cấp tỉnh là một trong những cơ sở của việc xét tặng các danh hiệu: chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, chiến sỹ thi đua toàn quốc,… đối với người lao động trên địa bàn toàn tỉnh.

Mặt khác, để khuyến khích người lao động phát huy hơn nữa việc đầu tư tạo ra sáng kiến áp dụng vào thực tiễn và mang lại hiệu quả kinh tế-xã hội. Sở đã tổ chức tổng kết Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ IV 2011-2013. Hội thi đã thu hút được 59 giải pháp dự thi  trong 4 lĩnh vực (nông nghiệp, công nghiệp, Giáo dục và Y tế), BTC đã chọn 26 giải pháp sáng tạo kỹ thuật xuất sắc, để khen thưởng với cơ cấu giải thưởng, gồm: 04 giải Nhất, 07 giải Nhì, 07 giải Ba và 08 giải Khuyến khích.

Nhìn chung, hoạt động SHTT trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong năm qua đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo của UBND tỉnh, sự hỗ trợ về chuyên môn của Cục SHTT, sự phối hợp của các sở, ngành liên quan, sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn, cùng với sự tổ chức các hoạt động của Sở KH&CN nên đã đạt được những kết quả tốt, tạo điều kiện hoàn thành nhiệm vụ quản lý nhà nước về KH&CN. Qua các hoạt động hỗ trợ của Chương trình 68 cho 02 dự án nói trên, những kiến thức pháp luật về sở hữu trí tuệ được tuyên truyền rộng rãi đến mọi tầng lớp nhân dân; các nhãn hiệu mạnh của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh được tôn vinh, quảng bá...; những sản phẩm đặc sản, sản phẩm có tiềm năng, thế mạnh được hỗ trợ, xác lập, quản lý và phát triển thị trường của sản phẩm; đồng thời bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người sản xuất và kinh doanh. Bảo hộ nhãn hiệu “Cái Mơn” cho sản phẩm giống cây trồng của Hợp tác xã Cái  Mơn là một minh chứng, đã thúc đẩy làng nghề cây giống, hoa kiểng phát triển, tăng thu nhập ổn định cho nguời sản xuất,  tạo ra môi trường kinh doanh lành mạnh, góp phần phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh nói chung.

Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ chỉ tập trung vào một số nội dung hoạt động như: tuyên truyền phổ biến kiến thức, pháp luật về sở hữu trí tuệ, hướng dẫn các tổ chức đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, giải pháp hữu ích...

Định hướng hoạt động SHTT năm 2014

Để phát triển lĩnh vực sở hữu trí tuệ trong thời gian tới Sở sẽ tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện các văn bản cụ thể hóa chính sách pháp luật của nhà nước về SHTT trên địa bàn  nhằm thúc đẩy hoạt động SHTT và sáng kiến cải tiến kỹ thuật và các biện pháp thúc đẩy hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Tiếp tục hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn các cá nhân, doanh nghiệp xác lập quyền SHTT.

Tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành hữu quan trong công tác kiểm tra, thanh tra về sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; Đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ quản lý và cán bộ chuyên môn về sở hữu trí tuệ để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Tổ chức tập huấn về Điều lệ sáng kiến và thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định về điều lệ sáng kiến cho cán bộ quản lý công tác thi đua khen thưởng ở cấp sở, ban, ngành, huyện, thành phố và các doanh nghiệp...

Tổ chức phát động Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ V 2014-2015 nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của cán bộ và nhân dân trong tỉnh, phát hiện nhân tố mới trong KH&CN, thúc đẩy áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất, đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Trúc Chi

Sở Khoa học và Công nghệ