Kết quả thanh tra chuyên đề hàng đóng gói sẵn theo định lượng năm 2009

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ về thanh tra chuyên đề hàng đóng gói sẵn theo định lượng, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre phối hợp với Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về TTQLKT&CV, Chi cục TC-ĐL-CL, Thanh tra Sở NN&PTNT, triển khai thực hiện thời gian từ ngày 03 tháng 8 năm 2009 đến 30 tháng 10 năm 2009. Tổng số cơ sở được thanh tra là 71 cơ sở, chủ yếu là mặt hàng kẹo dừa, gas, thức ăn chăn nuôi, sắt thép, đồ điện, xăng dầu... trong đó phát hiện 10 cơ sở vi phạm tổng số tiền phạt 42.600.000đ (Bốn mươi hai triệu sáu trăm ngàn đồng chẵn), trong đó vi phạm về đo lường: 01 mặt hàng xăng dầu; 07 mặt hàng kẹo dừa; 01 mặt hàng gas; 01 vật liệu xây dựng.

Về nhãn hàng hóa: Đối với mặt hàng kẹo dừa: 8/8 cơ sở thực hiện ghi nhãn hàng hóa tốt; Đối với mặt hàng Xăng dầu: nhắc nhở 26/43 doanh nghiệp xăng dầu về nhãn hàng hóa;

Về đo lường: Đối với mặt hàng kẹo dừa: 06/08 cơ sở vi phạm về đóng gói hàng hóa không đủ định lượng, không đạt yêu cầu về đo lường theo quy định; 01 vi phạm về bán hàng không có ghi nhãn theo qui định; Đối với mặt hàng Xăng dầu: 01/43 doanh nghiệp vi phạm về đo lường; Đối với mặt hàng gas: 01/05 cơ sở vi phạm về đo lường; Đối với phương tiện đo, xử lý vi phạm 01 cơ sở sử dụng cân đã hết hiệu lực kiểm định theo quy định. Đối với thức ăn gia súc: 02/02 doanh nghiệp thực hiện đúng về đo lường theo qui định.

Về chất lượng: Đối với mặt hàng thép xây dựng: lấy 08 mẫu thử nghiệm chất lượng, 01 cơ sở vi phạm về chất lượng. Phối hợp với Chi cục Quản lý Chất lượng hàng hóa Miền Nam kiểm tra nhãn hàng hóa và lấy mẫu dây điện 02 hộ kinh doanh dây điện và kiểm tra nhãn hàng hóa 01 hộ kinh doanh điện gia dụng.

Công tác thanh tra vừa qua thực hiện có trọng tâm, trọng điểm đúng theo kế hoạch đã đề ra, nhằm giúp cho các doanh nghiệp nâng cao nhận thức thực hiện đúng theo qui định pháp luật. Công tác xử lý vi phạm được thực hiện công khai, khách quan,  trên cơ sở hợp tình, hợp lý đúng theo qui định của pháp luật                                                                                             

Lê Hoàng Tuấn

(Chánh Thanh tra Sở KH&CN)