Lễ ký kết hợp tác KH&CN giữa UBND Tỉnh Bến Tre và Viện KH&CN Việt Nam

Chiều ngày 24/08/2007 tại UBND tỉnh Bến Tre, UBND tỉnh và Viện Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về khoa học và công nghệ. Tham dự buổi lễ có TS Cao Tấn Khổng - Chủ tịch UBND tỉnh, GS. TS Đặng Vũ Minh - Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, GS.TS Châu Văn Minh-Phó chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, các Phân viện trưởng của Viện và lãnh đạo các Sở của tỉnh.

Mục tiêu của sự hợp tác này nhằm phát huy tiềm lực khoa học và công nghệ, đẩy nhanh quá trình ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ, các phát minh, sáng chế vào sản xuất và đời sống phục vụ quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa nông thôn. Sau khi thảo luận hai bên đã đi đến thống nhất hợp tác toàn diện  về khoa học và công nghệ, trong đó tập trung vào các lĩnh vực sau: Nông nghiệp, Công nghiệp, Nước sạch và vệ sinh môi trường, Công nghệ thông tin, Vật liệu mới năng lượng mới và Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ.

Trong lĩnh vực nông nghiệp sẽ tập trung vào: Ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực chọn lọc, lai tạo và nhân nhanh các giống cây trồng và vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Hoàn thiện công nghệ sản xuất giống tốt, giống sạch bệnh và đáp ứng nhu cầu giống tại chỗ phù hợp với vùng sinh thái, (giống cây ăn quả, giống thuỷ sản, giống gia súc…); Nghiên cứu, triển khai, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng kinh tế biển (chủ yếu là kinh tế thuỷ sản, phát triển lâm nghiệp .…); Nghiên cứu các giải pháp dự báo, chủ động phòng chống dịch bệnh (gia súc gia cầm), thiên tai, xâm nhập mặn, quy trình quản lý, khai thác tổng hợp hiệu quả tài nguyên nước và công trình thủy lợi theo hướng đa mục tiêu, kết hợp phát triển nông nghiệp với bảo vệ môi trường; Xây dựng và phát triển mô hình gắn kết nghiên cứu - ứng dụng gắn với sản xuất và thị trường quy mô lớn, mô hình nông nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp đô thị, để hình thành các vùng sản xuất rau, quả tập trung, an toàn chất lượng cao (theo tiêu chuẩn GAP) gắn với xuất khẩu.

Lĩnh vực công nghiệp sẽ hợp tác trong: Nghiên cứu, phát triển công nghệ chế biến các sản phẩm từ nguồn nguyên liệu cây dừa, ca cao, thuỷ sản… công nghệ bảo quản, sau thu hoạch cây ăn quả. Ứng dụng công nghệ phục vụ phát triển ngành nghề nông thôn, tạo việc làm, phát triển cơ giới hóa nông - lâm - ngư nghiệp. Lĩnh vực về nước sạch và vệ sinh môi trường sẽ: Nghiên cứu, chuyển giao công nghệ xử lý, cấp nước sạch quy mô hộ gia đình phục vụ cho sinh hoạt vùng nông thôn, ven biển (nước nhiễm phèn và nhiễm mặn); Nghiên cứu, chuyển giao công nghệ giải quyết ô nhiễm môi trường, công nghệ xử lý chất thải trong nông nghiệp, nông thôn và các hoạt động sản xuất làng nghề (chỉ sơ dừa, than thiêu kết, chất thải chăn nuôi); Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học, các chế phẩm sinh học trong lĩnh vực nuôi trồng thuỷ sản.

Lĩnh vực công nghệ thông tin sẽ đi sâu vào: Xây dựng và phát triển nguồn lực thông tin phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, đưa Internet về nông thôn; Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS), công nghệ viễn thám trong quản lý tài nguyên, thiên nhiên, các lĩnh vực thuỷ sản, đô thị, môi trường ...Trong lĩnh vực công nghệ vật liệu mới, năng lượng mới hợp tác về: Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ sản xuất các sản phẩm mới,  vật liệu mới từ nguyên liệu địa phương (mụn dừa, chỉ sơ dừa, chế biến đường...); Nghiên cứu, ứng dụng năng lượng mới (sinh học, gió, mặt trời…). Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ sẽ triển khai chương trình chia sẻ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu khoa học công nghệ, phát triển nguồn lực thông tin hỗ trợ phát triển cộng đồng và chú trọng đào tạo phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ;

Căn cứ nội dung hợp tác hai bên sẽ cụ thể hóa thành các kế hoạch, chương trình, nhiệm vụ để triển khai hàng năm. Định kỳ 02 năm một lần, UBND tỉnh Bến Tre và Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam sẽ họp đánh giá tình hình thực hiện Thỏa thuận này và thống nhất kế hoạch cụ thể cho thời gian tiếp theo. Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam giao cho Ban ứng dụng và triển khai công nghệ làm đầu mối, UBND tỉnh Bến Tre giao cho Sở Khoa học và Công nghệ làm đầu mối, thường trực giúp Viện và UBND Tỉnh chỉ đạo, lập kế họach, triển khai, kiểm tra, tổ chức thực hiện Thỏa thuận này. Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre sẽ phối họp với các Sở chuyên ngành của tỉnh làm việc trực tiếp với các Trung Tâm, Viện chuyên ngành thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam để lập kế hoạch và triển khai các nhiệm vụ hợp tác cụ thể theo từng năm.