Tiếp và làm việc các chuyên gia dự án VN/05/009

Ngày 22/04, ông Trần Thanh Long, phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã có buổi gặp gỡ và làm việc với các chuyên gia của tổ chức Quốc tế: Tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GTZ), Ban Thư ký Công ước về Đa dạng sinh học (CBA) và Chương trình Tài trợ các dự án tại Việt Nam (GEF SGP) của Tổ chức Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) tại sở KH&CN. Trong buổi gặp gỡ, ông Long đã báo cáo tình hình triển khai dự án “Nâng cao nhận thức và tăng cường năng lực cho địa phương trong việc thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu, góp phần thực hiện Công ước Khung của Liên hiệp quốc và Nghị định thư Kyoto về biến đổi khí hậu” (Mã số dự án: VN/05/009) tại tỉnh Bến Tre do GEF SGP tài trợ và trao đổi một số thông tin về diễn biến biến đổi khí hậu và đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Các chuyên gia tư vấn của Đoàn công tác đánh giá cao về kết quả triển khai dự án VN/05/009, hậu quả các tác động của biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, sinh hoạt của cộng đồng và đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh. Ông cũng đã trình bày và trao đổi với các chuyên gia về các biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo tồn đa dạng sinh học ở địa phương trong tương lai. Kết thúc buổi làm việc Đoàn đã tham gia khảo sát thực địa tại cồn Đất xã An Hiệp, huyện Ba Tri. Đây là cơ sở vững chắc nhằm tiến tới sự hợp tác lâu dài giữa các tổ chức Quốc tế nói trên với sở KH&CN, nhằm góp phần ổn định và phát triển bền vững nền kinh tế của tỉnh nhà và đảm bảo công tác bảo tồn đa dạng sinh học ngày càng tốt hơn.