Bệnh thán thư

Triệu chứng: Bệnh xuất hiện trên trái, vết bệnh cứng và có màu nâu sáng, có những đốm đen bằng đầu kim đó là bào tử nấm hiện diện trên vết bệnh
Xung quanh vết bệnh xuất hiện vòng do các tế bào bị hoại tử.
Tác nhân: Tác nhân là do nấm Colletotrichum gloeosporiodes gây ra.

\r\nmc
Bệnh thán thư trên măng cụt do nấm Colletotrichum gloeosporioides.

Biện pháp phòng trừ:
       Tránh tạo vết thương trên trái khi thu hoạch vì vết thương sẽ tạo điều kiện cho nấm xâm nhập và gây hại.
       Phun thuốc Carbendazim thẳng vào trái ở giai đoạn 2 tuần trước khi thu hoạch trái.