Bệnh bồ hóng

Đây là bệnh gây hại trên măng cụt, nhưng không được xem là bệnh hại quan trọng.
Triệu chứng: Bệnh phát triển với các tơ nấm màu trắng hồng bao phủ quanh các cành và chồi non. Phần phiến lá phía trên vết bệnh khô dần và chết. Bệnh phát triển khi điều kiện khí hậu chuyển sang khô.
Tác nhân gây bệnh: Là do nấm Capnodium sp. gây ra.
Biện pháp phòng trừ: Có thể phun các loại thuốc gốc đồng để phòng và trừ bệnh này.