Bệnh thối đầu trái

Thối đầu trái do Diplodia phát triển nhanh từ múi này sang múi khác, trong khi thối đầu trái do Phomopsis phát triển đều xung quanh đầu trái. Vết thối do nấm Phomopsis làm vỏ trái hơi lõm xuống, hiện tượng này không xảy ra với nấm Diplodia. Thối đen do Alternaria lan dần từ cuống trái xuống lõi trái và thường không lộ triệu chứng ra bên ngoài, làm thay đổi màu trái khi cắt ngang thấy vết đen tối và thối lõi trái.
Tác nhân gây bệnh
Botrysphaeria rhodina (Diplodia theobromae)
Diaporthe citri.
Alternaria citri.
Biện pháp phòng trừ
Có thể phun thuốc gốc Carbendazim trước thu hoạch (chú ý thời gian cách ly) có thể kiểm soát bệnh thối đầu trái.