Bệnh thán thư (Colletotrichum gloeopsoriodes)

 Bệnh thán thư (Colletotrichum gloeopsoriodes)
Triệu chứng:
Bệnh phát sinh và gây hại trên lá, lộc non, trên chùm hoa và quả.
-Trên lá: bệnh gây hại từ mép lá trở vào, lúc đầu vết bệnh như­ các chấm, đốm nhỏ, sau liên kết thành mảng lớn, xung quanh có đ­ường viền nâu xẫm.

\r\n

 

\r\n

nhan

\r\n

 

\r\n

-Trên chồi non: lúc đầu vết bệnh dạng thấm n­ước, sau chuyển màu nâu tối, chồi bị chết khô khi trời nắng hoặc thối khi trời mưa.
-Trên hoa và trái non: vết bệnh hơi lõm xuống kiểu chấm đen, làm hoa và quả non chuyển màu đen và rụng.
Tác nhân gây bệnh: 
Bệnh do nấm Colletotrichum gloesporrioides gây ra.

Điều kiện phát sinh và phát triển của bệnh:
Bệnh phát sinh mạnh khi trời ấm và ẩm trong tháng 3 và 4. Trời có m­ưa đúng vào thời kỳ ra hoa và hình thành trái non làm ảnh hưởng đến năng suất.

Biện pháp phòng trừ:
- Tỉa cành, tạo tán, thường xuyên cắt bỏ cành già tạo cho cây thông thoáng.
- Theo dõi vườn, khi thời tiết ấm và ẩm cần tiến hành phun thuốc: Bavistin 50 FL nồng độ 0,1%; Benlate 50 WP  0,1%. Lượng nước thuốc cần phun khoảng 600 - 800 l/ha.