Bệnh thối trái do Lasiodiplodia

Bệnh này và bệnh thán thư góp phần làm thiệt hại đáng kể trái sau thu hoạch, làm giới hạn việc vận chuyển và tồn trữ trái sau thu hoạch.
Triệu chứng:
Bệnh này thể hiện triệu chứng bằng một đốm đen bắt đầu từ cuống trái lên thịt trái ở đầu trái .
Bệnh phát triển nhanh xuống thịt trái ở các phần khác trong điều kiện ấm, ẩm độ cao, vết bệnh chuyển màu từ nâu tối sang tím đen, thịt trái bên trong trở nên mềm và ứ nước. Trái nhiễm hư hoàn toàn trong thời gian 3-4 ngày.
Tác nhân
Tác nhân gây ra bệnh này là Botryodipdia theobrome, nấm cũng có tên khác là Diplodia natalensis hay Lasiodiplodia triflorae.
Biện pháp phòng trừ
Nguồn bệnh như cành chết, vỏ cây, cuống trái nên được loại trừ.
Trái nên được thu hoạch trước khi chín với cuống trái còn dính ít nhất là 0,5 cm.
Đầu cuống trái nơi vết cắt nên quét thuốc trừ nấm như Mancozeb hay thuốc gốc đồng.
Nhúng trái trong dung dịch Borax 6% ở nhiệt độ 43oC trong 3 phút sau đó nhúng trái trong dung dịch thuốc Benomyl (600-1000 ppm) trong nước nóng 52oC trong 5 – 10 phút.