Bệnh mốc hồng (Corticium salmonicolor)

Tơ nấm phát triển dầy hơn và có các mụn ở đầu tơ nấm màu hồng đây là điểm đặc trưng của bệnh. Nếu bệnh nặng thì vết bệnh có thể ăn lan quanh cành làm cho cả cành lộ triệu chứng khô cành.

image
Bệnh mốc hồng

Biện pháp phòng trừ
Vì mầm bệnh hiện diện trên cành và lây lan nhanh nên tiến hành cắt tỉa những cành bệnh trong mùa nắng và phun thuốc gốc đồng để diệt mầm bệnh, làm giảm áp lực bệnh. Nên phun các thuốc gốc đồng hay Roral, Anvil vào các giai đoạn mẫn cảm với bệnh.