Bộ trưởng Hoàng Văn Phong tiếp Phó Tổng giám đốc IAEA

imageNgày 19/6/2008, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Văn Phong đã có buổi tiếp ông Tomihiro Taniguchi - Phó Tổng giám đốc, Trưởng Bộ phận An toàn và An ninh Hạt nhân của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng đã nêu khái quát tình hình ứng dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hoà bình tại Việt Nam. Ông Tomihiro Taniguchi chúc mừng những thành tựu bước đầu trong lĩnh vực này của Việt Nam; chia sẻ những kinh nghiệm về phát triển năng lượng hạt nhân, trong đó nhấn mạnh việc xây dựng, củng cố, phát triển cơ quan nghiên cứu và phát triển năng lượng hạt nhân và cơ quan đảm bảo an toàn, an ninh hạt nhân, vấn đề khắc phục khi xảy ra sự cố. Theo ông Tomihiro Taniguchi thì 2 cơ quan này cần phải có tư cách pháp nhân độc lập để vừa đảm bảo phát triển, vừa đảm bảo an toàn lĩnh vực năng lượng hạt nhân phục vụ mục đích hòa bình.

Bộ trưởng Hoàng Văn Phong hoan nghênh những chia sẻ hữu ích của ông Tomihiro Taniguchi và cho biết, 2 tổ chức mà ông đề cập đến ở Việt Nam vẫn còn yếu (trang thiết bị lạc hậu, trình độ nhân lực còn yếu). Bộ trưởng khẳng định tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn khi phát triển năng lượng hạt nhân, Việt Nam sẽ phải tự mình đảm bảo an toàn cho chính mình cũng như cho các nước trong khu vực, không ai có thể làm thay. Bộ trưởng cũng bày tỏ mong muốn IAEA sẽ hỗ trợ Việt Nam về công nghệ, đào tạo nhân lực để Việt Nam đạt được mục tiêu đề ra trong việc ứng dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Theo Tạp chí HĐKH