Thông tư 22/2010/TT-BKHCN

Ngày 29 tháng 12 năm 2010, Bộ Khoa học và công nghệ ban hành Thông tư 22/2010/TT-BKHCN Quy định về việc cấp và kiểm tra Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ


Download