Nghị Định 134/2007/ND-CP

Ngày 15 tháng 8 năm 2007, Chính Phủ ban hành Nghị định quy định về đơn vị đo lường chính thức của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam


Download