Quyết định Ban hành Quy định việc tổ chức xét, công nhận sáng kiến và các biện pháp quản lý, hỗ trợ hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Mọi góp ý xin gởi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 10 tháng 6 năm 2014 theo địa chỉ: số 280 Đường 3 tháng 2, Phường 3, Thành phố Bến Tre. Email: banbientap@dost-bentre.gov.vn

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Phòng Quản lý chuyên ngành-Sở Khoa học và Công nghệ. ĐT: 075-3812629

Xem chi tiết nội dung Quyết định Ban hành Quy định việc tổ chức xét, công nhận sáng kiến và các biện pháp quản lý, hỗ trợ hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bến Tre