Quy chế quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Mọi góp ý xin gởi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 08 tháng 6 năm 2012 theo địa chỉ: số 280 Đường 3 tháng 2, Phường 3, Thành phố Bến Tre. Email: vukhcnbt@yahoo.com.

\r\n

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Phòng Quản lý Khoa học-Sở Khoa học và Công nghệ. ĐT: 075 3829335 (gặp Đ/c Vũ).

Xem chi tiết quy chế quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Bến Tre