Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế Quản lý Nhà nước các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của tỉnh Bến Tre

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế Quản lý Nhà nước các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của tỉnh Bến Tre được ban hành tại Quyết định số 31/2007/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre.

Mọi thông tin góp ý xin gửi về Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre, số 280 đường 3/2, phường 3, TP Bến Tre.

Email: banbientap@dost-bentre.gov.vn

Thời gian góp ý: Từ ngày đăng thông báo đến hết ngày 19 tháng 5 năm 2012.

Xem chi tiết nội dung Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế Quản lý Nhà nước các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của tỉnh Bến Tre được ban hành tại Quyết định số 31/2007/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre


Xem chi tiết nội dung Quyết định số 31/2007/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre