Quy chế quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Mọi thông tin góp ý xin gửi về Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre, số 280 đường 3/2, phường 3, TP Bến Tre.

Email: banbientap@dost-bentre.gov.vn

Thời gian góp ý: Từ ngày đăng thông báo đến hết ngày 20 tháng 5 năm 2012.

Xem chi tiết nội dung