Hồ sơ đề nghị hỗ trợ xác lập quyền sở hữu công nghiệp

(Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, Kiểu dáng cônng nghiệp; sáng chế/ giải pháp hữu ích; Phần mềm máy tính, mạch tích hợp bán dẫn, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn.)


-Trình tự thực hiện:

Bước 1. Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định (Đến Sở Khoa học và Công nghệ lấy mẫu đơn hoặc tải trên Website của Sở Khoa học và Công nghệ www.dost-bentre.gov.vn tại mục Chương Trình/Hỗ trợ DN - Dự án năng suất chất lượng để điền các thông tin theo mẫu).


Bước 2. Nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý công nghệ, Sở hữu trí tuệ, An toàn bức xạ và Hạt nhân (Gọi tắt là Phòng Quản lý chuyên ngành) Sở Khoa học và Công nghệ; số 280 đường 3 tháng 2, Phường 3, thành phố Bến Tre.


Thời gian nhận hồ sơ:

+ Sáng: từ 7h đến 11h;

+ Chiều: từ 13h đến 16h 30;

(Trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ).


Bước 3. Phòng Quản lý công nghệ, Sở hữu trí tuệ, An toàn bức xạ và Hạt nhân (Gọi tắt là Phòng Quản lý chuyên ngành) chịu trách nhiệm xem xét và hướng dẫn hoàn chỉnh trước khi trình Giám dốc Sở khoa học và Công nghệ xem xét thẩm định hồ sơ.

-Trường hợp được hỗ trợ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ra Quyết định hỗ trợ.

-Trường hợp không hỗ trợ, Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Khoa học và Công nghệ.

 

- Thành phần hồ sơ:


+ Phiếu đăng ký tham gia dự án (Biểu mẫu 04/ĐK-SHTT)

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập đối với các tổ chức (có chứng thực);

+ Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ của Cục Sở hữu trí tuệ (bản chính hoặc bản sao có chứng thực);

+ Bản sao các chứng từ nộp phí, lệ phí  (có chứng thực).

- Số lượng hồ sơ: 03 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh

- Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre.

- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức thuộc các thành phần kinh tế được thành lập theo Luật doanh nghiệp, có quy mô nhỏ và vừa theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã, Làng nghề, Hội, Hiệp hội; Cá nhân có sáng chế/giải pháp hữu ích.

 

-Căn cứ pháp lý:

Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2014 Quyết định Ban hành Quy chế quản lý và định mức hỗ trợ các nội dung thuộc Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnhBến Tre giai đoạn 2013 – 2020”.