Kiểm tra công tác cái cách hành chính tại Sở KH&CN

Nhằm thực hiện Kế hoạch số 1048/KH-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2014  của Ủy ban nhân dân tỉnh về Kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2014, ngày 28 tháng 10 năm 2014, Sở Nội vụ đã tổ chức đoàn kiểm tra việc thực hiện công tác CCHC tại Sở KH&CN.

Đoàn kiểm tra gồm có bà Nguyễn Thị Ngọc Thi - Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn, cùng đại diện các sở ngành. Đón tiếp đoàn kiểm tra về phía Sở KH&CN có ông Võ Văn Truyền - Phó Giám đốc Sở, ông Huỳnh Cao Thọ - Chánh Văn phòng Sở KH&CN, cùng đại diện các đơn vị trực thuộc Sở KH&CN.

image
Kiểm tra công tác CCHC tại Sở KH&CN

 

Thông qua buổi kiểm tra, Sở KH&CN đã báo cáo với đoàn kiểm tra về những thành tích đã đạt được và những khó khăn gặp phải trong công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính tại Sở năm 2014. Qua quá trình lắng nghe báo cáo và tiến hành kiểm tra, đoàn kiểm tra đã có một số ý kiến, kiến nghị, đề xuất về công tác CCHC tại Sở KH&CN trong thời gian tới như: cần rà soát lại kế hoạch cải cách thủ tục hành chính 2014 của tỉnh; cần có phương án để tiếp cận những Thông tư sắp tới sẽ được ban hành về tổ chức bộ máy để tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh; các phòng ban chuyên môn cần phải phối hợp hoạt động có hiệu quả, có trách nhiệm; cần xây dựng và nâng cao chất lượng cán bộ công chức hoạt động KH&CN cấp huyện, hiện đại hóa thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, ISO.

Qua buổi kiểm tra công tác CCHC, Sở KH&CN cần phát huy những mặt đã đạt được, đẩy nhanh thực hiện những nội dung chưa hoàn thành, tham mưu cho Sở Nội vụ và Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác CCHC trong thời gian tới. Đoàn kiểm tra đã ghi nhận các kết quả đã đạt được cũng như những khó khăn trong công tác CCHC mà Sở KH&CN đã thực hiện trong thời gian qua để rút kinh nghiệm cho những lần sau.

Trần Lê Duy
Trung tâm Thông tin KH&CN