Tập huấn “Nhận thức hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008” năm 2015

Ngày 10 và 11/9/2015, Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre đã tổ chức lớp tập huấn “Nhận thức hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008” cho 70 cán bộ, công chức của các sở ban ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, xã trên địa bàn tỉnh.

 

Tại lớp tập huấn các học viên đã được nghe chuyên gia tư vấn Phạm Văn Hảo-Công ty TNHH Tư vấn quản lý quốc tế và hỗ trợ kỹ thuật cao giới thiệu về các vấn đề liên quan đến HTQLCL như tổng quan về HTQLCL cũng như các yêu cầu của tiêu chuẩn; các văn bản quy định việc xây dựng và áp dụng HTQLCL trong cơ quan hành chính nhà nước; phương pháp xây dựng và áp dụng hệ thống tài liệu trong cơ quan.

 

Qua lớp tập huấn đã giúp các học viên nhận thức được tầm quan trọng và tác dụng của việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động quản lý nhà nước nhằm đảm bảo sự minh bạch, công khai, đơn giản hóa các thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, lớp tập huấn cũng dành thời gian để các học viên và chuyên gia trao đổi, giải đáp các thắc mắc liên quan đến việc xây dựng và áp dụng HTQLCL trong thời gian qua tại các cơ quan.

Tuyết Mai
 Chi cục TCĐLCL