Tập huấn “Chuyên gia đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008” năm 2015

Ngày 15 tháng 9 năm 2015, Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre phối hợp với Công ty TNHH Tư vấn quản lý quốc tế và hỗ trợ kỹ thuật cao tổ chức tập huấn “Chuyên gia đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008”, tham gia tập huấn có hơn 120 cán bộ, công chức đại diện các sở, ban, ngành và các huyện, xã trong toàn tỉnh tham dự.

 

Lớp tập huấn được tổ chức thành 02 khóa, khóa 1 từ ngày 15 đến 16/9/2015, khóa 2 từ ngày 17 đến 18/9/2015, cuối mỗi khóa có bài kiểm tra để đánh giá năng lực của học viên và  cấp giấy chứng nhận sau khi kết thúc khóa học.

 

Nội dung chủ yếu của lớp tập huấn là hướng dẫn các kỹ năng và kinh nghiệm đánh giá, lựa chọn đánh giá viên nội bộ, cách xác định sản phẩm không phù hợp trong quá trình đánh giá, các bài tập tình huống đánh giá nội bộ…

 

Qua đó, các học viên đã nắm bắt được những kiến thức dành cho đánh giá viên nội bộ từ đó sẽ áp dụng thực tế tại đơn vị nhằm duy trì hệ thống một cách hiệu quả hơn, từng bước nâng cao hiệu quả của công tác quản lý và chất lượng công tác tại đơn vị.

Tuyết Mai
Chi cục TCĐLCL