Thông báo số 1339/TB-SKHCN về việc thay đổi số điện thoại đường dây nóng của Sở Khoa học và Công nghệ

Thực hiện Nghị định số 20/2008/NĐ-CP, ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ Về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện thiết lập số điện thoại đường dây nóng và đã thông báo các số điện thoại đến cơ quan, tổ chức và người dân.

 

Do có sự thay đổi số thuê bao trong thời gian qua, hiện nay số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ mail của Sở Khoa học và Công nghệ tiếp nhận nội dung phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức trên lĩnh vực Khoa học và Công nghệ như sau:

 

- (075) 3829365: Tiếp nhận nội dung phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên lĩnh vực Khoa học và Công nghệ.

 

- (075) 3812627: Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại tố cáo trên lĩnh vực Khoa học và Công nghệ.

 

- Điện thoại đi động của Giám đốc sở: 0916 701 999

 

- Email: skhcn@bentre.gov.vn và vanphongso@dost-bentre.gov.vn

 

Sở Khoa học và Công nghệ xin thông báo đến cá nhân, tổ chức biết để liên hệ./.

Tin khác cùng chuyên mục: