Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức lớp đào tạo an toàn bức xạ và người phụ trách an toàn bức xạ trong công nghiệp và y tế

Ngày 24 và 25 tháng 3 năm 2016, Sở KH&CN phối hợp với Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam và Cục An toàn bức xạ tổ chức lớp đào tạo an toàn bức xạ và người phụ trách an toàn bức xạ trong công nghiệp và y tế. Tham gia lớp đào tạo có 90 học viên đang làm việc tại các cơ sở khám, điều trị bệnh, Trung tâm y tế, bệnh viện và các  nhà máy công nghiệp.

Tiến sỹ Đặng Đức Nhận, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam đã hướng dẫn học viên về nội dung cơ bản chung gồm: khái niệm cơ bản về bức xạ Ion hóa; tương tác của bức xạ với vật chất; ghi đo bức xạ; hiệu ứng sinh học bức xạ; bảo vệ chống chiếu xạ ngoài.

 


Bên cạnh đó, học viên còn được trang bị kiến thức về nguyên lý làm việc của thiết bị điều khiển hạt nhân trong công nghiệp, thiết bị soi chiếu, thiết bị phân tích sử dụng nguồn bức xạ và các vấn đề an toàn bức xạ liên quan. Hướng dẫn bảo đảm an toàn bức xạ đối với việc sử dụng thiết bị điều khiển hạt nhân trong công nghiệp, thiết bị soi chiếu, thiết bị phân tích sử dụng nguồn bức xạ; những nội dung đào tạo nhân viên bức xạ trong X-quang chẩn đoán y tế.

 

    
Ngoài ra, Cục An toàn bức xạ đã triển khai nội dung pháp luật an toàn bức xạ. Trong đó, nhấn mạnh đến hệ thống các quy định pháp luật về đảm bảo an toàn bức xạ; kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng; kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ; công tác quản lý an toàn bức xạ tại cơ sở; hướng dẫn, lập kế hoạch ứng phó sự cố an toàn bức xạ cấp cơ sở.

Cao Đẳng
Đài PT&TH Bến Tre