Thạnh Phú - Tập huấn phổ biến văn bản và hướng dẫn một số kỹ năng viết sáng kiến

UBND huyện Thạnh Phú phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ vừa tổ chức lớp tập huấn phổ biến văn bản và hướng dẫn một số kỹ năng viết sáng kiến cho gần 80 đại biểu là thành viên Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp huyện; lãnh đạo và cán bộ phụ trách hoạt động sáng kiến các xã, thị trấn.

Đại biểu được Thạc sĩ Huỳnh Thị Như Thủy-Trưởng Phòng Quản lý chuyên ngành-Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh triển khai Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 06/11/2014 của UBND tỉnh Bến Tre Ban hành Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều lệ Sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Trong đó, xoáy sâu các nội dung về điều kiện, nội dung xét công nhận sáng kiến kinh nghiệm; thẩm quyền công nhận sáng kiến và tổ chức, hoạt động của hội đồng sáng kiến; thủ tục, trình tự xét, công nhận sáng kiến…
 

 Quang cảnh lớp tập huấn.

 

Bên cạnh đó, đại biểu còn được hướng dẫn một số kỹ năng viết sáng kiến như: yêu cầu khi viết một sáng kiến kinh nghiệm, các bước tiến hành và kết cấu của một sáng kiến kinh nghiệm. Trong viết sáng kiến cần đặc biệt chú trọng vận dụng tri thức kinh nghiệm, sáng tạo, mục đích, tính mới và khả năng mang lại lợi ích thiết thực của sáng kiến. Đồng thời, hướng dẫn một số mẫu mô tả sáng kiến, đơn yêu cầu công nhận sáng kiến.

Lớp tập huấn giúp đại biểu hiểu rõ những quy định có liên quan đến hoạt động sáng kiến cũng như nắm được các kỹ năng cơ bản để có thể viết sáng kiến kinh nghiệm; qua đó, nâng cao nghiệp vụ công tác, góp phần cải tiến hiệu suất hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện Thạnh Phú.

                                    Quốc Vinh
Đài Truyền thanh Thạnh Phú