Nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu ứng dụng các công nghệ xử lý mới trước và sau thu hoạch vào cải thiện chất lượng và nâng cao khả năng bảo quản cho quả nhãn và măng cụt Bến Tre

Nhãn và măng cụt là nhóm trái cây có chất lượng, giá trị dinh dưỡng cao được người tiêu dùng ưa chuộng, hơn nữa tiềm năng xuất khẩu cũng rất lớn, do đó vấn đề bảo quản trước, trong và sau khi thu hoạch luôn được đặt lên hàng đầu do sản phẩm khi đến thị trường thường có chất lượng không được ổn định như màu sắc bên ngoài kém, khả năng giữ tươi không tốt, chất lượng bên trong kém và các bệnh thối trái trong quá trình bảo quản, thu hoạch.

Nhằm nâng cao chất lượng và tìm ra những quy trình xử lý nhãn và măng cụt được tốt hơn, giúp cải thiện chất lượng và khả năng bảo quản đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu, Tiến sĩ Nguyễn Văn Phong-Viện Cây ăn quả Miền Nam cùng nhóm nghiên cứu đã thực hiện đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng các công nghệ xử lý mới trước và sau thu hoạch vào cải thiện chất lượng và nâng cao khả năng bảo quản cho quả nhãn và măng cụt Bến Tre”.

Đề tài thực hiện trong thời gian 24 tháng, bắt đầu tháng 7/2013 đến tháng 7/2015 với tổng kinh phí là 427,585 triệu đồng và được Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành tỉnh nghiệm thu ngày 20/8/2016 vừa qua.

 Họp Hội đồng khoa học nghiệm thu đề tài


Qua quá trình thực hiện, nhóm tác giả đã tiến hành khảo sát, tổ chức các hội thảo và lấy ý kiến từ các nhà vườn trong Tổ hợp tác, nhà đóng gói và doanh nghiệp xuất khẩu về các vấn đề canh tác, thu hoạch và thực trạng xử lý sau thu hoạch trên nhãn và măng cụt nhằm tìm ra các giải pháp bảo quản hiệu quả nhất.

Để thực hiện đề tài, nhóm nghiên cứu đã tập trung thực hiện một số nội dung chính gồm các quy trình: Nghiên cứu một số tác động của quá trình thu hoạch và trước thu hoạch giúp cải thiện chất lượng và tăng khả năng bảo quản sau thu hoạch trên nhãn; Nghiên cứu một số tác động của quá trình thu hoạch đến chất lượng và đời sống sau thu hoạch nhãn và măng cụt; Nghiên cứu xây dựng các quy trình công nghệ bảo quản (theo phương pháp mới) cho quản nhãn và măng cụt sau thu hoạch từ đó tìm ra phương pháp tốt nhất để bảo quản nhãn và măng cụt so với các phương pháp hiện nay.

Qua kết quả khảo sát bằng các phương pháp: xử lý nhiệt, sử dụng acid HCL, sử dụng dung dịch chitosan, sử dụng acid HCL kết hợp dung dịch citrex, sử dụng các chất xử lý kết hợp bao bì trong bảo quản, nhóm nghiên cứu đã hoàn thiện được 01 phương pháp xử lý cận thu hoạch trên nhãn tiêu da bò, 01 quy trình xử lý sau thu hoạch trên nhãn tiêu da bò và 01 quy trình xử lý sau thu hoạch măng cụt theo phương pháp xử lý mới, an toàn và có tỷ lệ hư thối thấp có thời gian bảo quản kéo dài (20 ngày đối với măng cụt và 28 ngày đối với quả nhãn).

Đề tài đã đạt các mục tiêu, nội dung đề ra, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao được Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành tỉnh nghiệm thu và xếp loại khá. Để đề tài được hoàn thiện hơn, Hội đồng đã đề nghị nhóm nghiên cứu chỉnh sửa bố cục trình bày cho hợp lý, cập nhật lại các số liệu mới trong nội dung đề tài, làm rõ hơn về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm đối với sản phẩm xử lý bằng phương pháp mới nhằm tạo niềm tin của đối với người tiêu dùng, nhất là trong vấn đề xuất khẩu và hơn nữa, cần có sự so sánh đối chiếu nhiều hơn nữa về mặt hiệu quả kinh tế của các phương pháp mới đối với các phương pháp bảo quản đang áp dụng hiện tại.

Châu Quang Thông
Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN