Tập huấn phần mềm đánh giá trình độ công nghệ tỉnh Bến Tre

Thực hiện Quyết định số 1213/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc cho phép triển khai thực hiện đề tài “Đánh giá trình độ công nghệ của các ngành chủ lực trên địa bàn tỉnh Bến Tre”.

Sau quá trình thực hiện đề tài, sáng ngày 22 tháng 9 năm 2016, đơn vị thực hiện đề tài là Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM) kết hợp với đơn vị quản lý đề tài là Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre tổ chức buổi tập huấn hướng dẫn sử dụng, cập nhật thông tin và quản lý phần mềm đánh giá trình độ công nghệ của đề tài nêu trên tại Phòng máy tính-Thư viện Nguyễn Đình Chiểu.
 

 Quang cảnh buổi tập huấn.

 

 Đại biểu tham dự tập huấn tương tác với phần mềm.

 

Tham dự buổi tập huấn có đại diện của các sở, ngành tỉnh; phòng Kinh tế, Kinh tế-Hạ tầng của các huyện, thành phố. Dự kiến sau khi đề tài được nghiệm thu hoàn thành, Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ TP.HCM sẽ tiếp tục phối hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre tổ chức lớp tập huấn tương tự cho đối tượng là các doanh nghiệp trong tỉnh.

 

Kết quả đề tài giúp cho các cơ quan quản lý của tỉnh bết được thực trạng trình độ công nghệ doanh nghiệp ở địa phương; từ đó đề xuất những giải pháp khuyến khích, hỗ trợ và định hướng phát triển các doanh nghiệp. Đối với riêng bản thân từng doanh nghiệp, thông qua phần mềm có thể tự mình đánh giá hiện trạng trình độ công nghệ, thiết bị của mình đang ở đâu để từ đó có những định hướng đổi mới. Đây là yếu tố quan trọng giúp tỉnh Bến Tre triển khai thực hiện tốt hơn việc ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Thanh Huỳnh
Phòng QLCN&TTCN