Mô hình ứng dụng công nghệ cao trồng thử nghiệm cây cà chua picota tại huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

Dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao trồng thử nghiệm cây cà chua picota tại huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre” do Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Bến Tre thực hiện từ tháng 10/2015 đến tháng 10/2016 tại Khu Ứng dụng Công nghệ sinh học Cái Mơn đã bước vào giai đoạn thu hoạch và tổ chức hội thảo để đánh giá khả năng trồng cà chua picota tại tỉnh nhà.
 

 

 Cà chua picota trồng tại Khu Ứng dụng Công nghệ sinh học Cái Mơn.


Đây là dự án cấp cơ sở thực hiện từ việc tiếp nhận công nghệ chuyển giao trồng cây cà chua trong nhà màng từ cơ quan chuyển giao công nghệ là Trung tâm Nghiên cứu và phát triển nông nghiệp công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh. Mô hình trồng thử nghiệm cà chua picota với 400 cây, diện tích 200m2, 50 cây cà chua bán hữu hạn savior để so sánh năng suất, chất lượng với trồng ngoài đồng ruộng của người dân.
   

 
 
 
 Đại biểu tham quan mô hình trồng cà chua picota tại Khu Ứng dụng Công nghệ sinh học Cái Mơn.

Cà chua picota là giống cà chua vô hạn được trồng theo công nghệ cao, trồng cây trên giá thể, bón phân bằng dung dịch dinh dưỡng kết hợp với hệ thống tưới nhỏ giọt, mật độ trồng 2 cây/m2, trồng hàng kép, khoảng cách giữa hai hàng kép là 1,8m; cây cách cây trên cùng 1 hàng là 50 cm, mỗi bầu giá thể trồng 01 cây. Từ lúc trồng đến khi thu hoạch lứa đầu tiên khoảng 60-65 ngày, thời gian thu hoạch 100-120 ngày. Cây cho trái dạng chùm, kích thước trái cà chua picota tương đối nhỏ (trung bình 18g/trái), màu sắc trái từ xanh chuyển sang vàng đến đỏ rất bắt mắt, có vị ngọt hơn cà chua thông thường.

Kết quả thử nghiệm cho thấy, hai giống cà chua picota và savior trồng thử nghiệm trong nhà màng tại Khu Ứng dụng Công nghệ sinh học Cái Mơn đáp ứng được nhiệt độ phát triển của giống cà chua picota (15-38 độ C) và savior (25-36 độ C); tỷ lệ sống cao hơn, thời gian thu hoạch lứa đầu tiên sớm hơn và thời gian thu hoạch lâu hơn (khoảng 10-15 ngày) so với cà chua savior trồng đối chứng ngoài đồng ruộng. Đặc biệt, trồng cà chua trong nhà màng sử dụng ít thuốc trừ sâu, trồng được quanh năm không phụ thuộc vào thời tiết, nhất vào mùa mưa, đây là lúc cây dễ bị sâu bệnh tấn công. Tuy nhiên, do chưa kiểm tra nghiêm ngặt khi ra vô nhà màng nên cà chua có xuất hiện một số loài sâu bệnh hại: sâu ăn lá, bọ trĩ, bệnh héo xanh vi khuẩn, bệnh xoắn lá cà chua,…

Qua thời gian thực hiện, với 400 cây cà chua picota trên 200 m2  đất cho thấy, năng suất thu hoạch khoảng 50-60 tấn/ha/vụ, giá bán cà chua picota tại cửa hàng Trưng bày và giới thiệu sản phẩm của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN hiện nay là 30.000 đồng/kg.

Có thể nói, thành công bước đầu của dự án đáp ứng được mục tiêu đề ra, 02 kỹ thuật viên tiếp nhận tốt quy trình trồng và chăm sóc cà chua trong nhà màng. Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Bến Tre hoàn toàn làm chủ được công nghệ và hướng dẫn cho người dân thực hiện trong thời gian tới.

Kim Tuyền
Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN