Nuôi cấy mô và trồng thử nghiệm cây cúc mâm xôi bằng phương pháp nuôi cấy in vitro

Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN là đơn vị chủ trì đề tài “Nuôi cấy mô và trồng thử nghiệm cây cúc mâm xôi bằng phương pháp nuôi cấy in vitro” vừa tổ chức hội thảo để tổng kết và đánh giá kết quả thực hiện đề tài trong thời gian qua.

Đây là đề tài cấp cơ sở, thực hiện từ tháng 11/2015, với mục tiêu của là ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy in vitro xây dựng quy trình nhân nhanh cây cúc mâm xôi. Đề tài thực thực hiện gồm 4 thí nghiệm, mỗi thí nghiệm thực hiện ít nhất 4 nghiệm thức và nhiều nhất 14 nghiệm thức. Các nghiệm thức được lặp lại ba lần và số liệu được xử lý theo phần mềm thống kê Statgrapisc plus 3.0.

 

 Cúc mâm xôi trồng tại Khu ứng dụng CNSH Cái Mơn

phục vụ thị trường Tết 2017.

 

Để thực hiện, nhóm nghiên cứu đã tìm mua giống cúc mâm xôi từ những công ty có uy tín để sử dụng làm nguồn nguyên liệu nghiên cứu. Tiếp theo chọn cây cúc mâm xôi sinh trưởng tốt, phát triển khỏe mạnh, có độ tuổi 1-3 tháng. Sau đó chọn cây mẹ đầu dòng, đây được xem là một trong những bước quan trọng đảm bảo chất lượng cây con sau này.

 

Qua 12 tháng thực hiện, nhóm nghiên cứu đã tìm ra quy trình nhân giống cây hoa cúc mâm xôi So làm vật liệu nhân giống cây hoa cúc S1 bằng phương pháp nuôi cấy in-vitro. Số lượng cây ra ngôi bầu đất từ đề tài trên 400 cây, tỷ lệ cây ra ngôi sống đạt trên 95%, vượt so với mục tiêu đề ra ban đầu là 300 cây.

 

Trong quá trình làm thí nghiệm nhóm thực hiện đã lựa chọn được nghiệm thức thích hợp để nuôi cấy cây cúc mâm xôi. Cụ thể, cây cúc mâm xôi được khử trùng bề mặt bằng Sodium Hypochioride với thời gian 25 phút, nồng độ 10% cho tỷ lệ phần trăm mẫu sống vô trùng là tốt nhất với 56,6% mẫu sống vô trùng. Nồng độ BA 2,5 mg/l kết hợp với NAA 0,1 mg/l cho khả năng tái sinh chồi cây hoa cúc mâm xôi là tốt nhất. Môi trường nuôi cấy có bổ sung nồng độ BA 2,5 mg/l kết hợp với NAA 0,1 mg/l cho khả năng nhân nhanh chồi cây hoa đơn cúc mâm xôi là tốt nhất. Kết quả đề tài cho thấy môi trường nuôi cấy MS + NAA 1,5 mg/l + 30 g đường (bổ sung 2g/l than hoạt tính) thích hợp cho sự tái sinh cây con hoàn chỉnh.

Từ kết quả thí nghiệm, nhóm nghiên cứu đã đưa ra quy trình nhân giống cây cúc mâm xôi gồm các bước: Chọn lọc cây mẹ, khử mẫu vô trùng, tái sinh cụm chồi, nhân nhanh cụm chồi, tái sinh cây, cây bầu đất.

Theo chủ nhiệm đề tài, việc nhân giống bằng phương pháp nuôi cấy in vitro có nhiều ưu điểm hơn so với nhân giống bằng phương pháp truyền thống: kích cỡ cây đồng đều, sức đề kháng cao, sâu bệnh giảm đáng kể, nông dân có thể chủ động được lịch thời vụ,…

Kim Tuyền
Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN