Hội nghị công bố và bàn giao kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2016

Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến rộng rãi kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) vào trong sản xuất và đời sống. Được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân(UBND) tỉnh, ngày 02 tháng 12 năm 2016, Sở KH&CN đã tổ chức Hội nghị công bố và bàn giao kết quả nhiệm vụ KH&CN năm 2016.

Đến dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Vưng-Phó Giám Đốc Sở KH&CN; ông Nguyễn Thanh Tùng-Giám đốc Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN, ông Lâm Văn Tân-Chủ tịch UBND huyện Thạnh Phú, ông Phan Văn Hợp-Phó Chủ tịch UBND huyện Mỏ Cày Nam, ông Dương Văn Chương-Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Tri cùng đại diện báo, đài, các đơn vị thực hiện và đơn vị tiếp nhận các nhiệm vụ KH&CN.
 

 Ông Nguyễn Văn Vưng-Phó GĐ Sở KH&CN báo cáo trước hội nghị

 

Trong năm 2016 hoạt động KHCN đã có những bước phát triển mới, khởi sắc mới. Sở KH&CN đã trình UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước, Quy định về định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

 

Hiện nay Sở KH&CN đang tổ chức quản lý 43 đề tài, dự án, đã thông qua hội đồng KH&CN tuyển chọn và xét duyệt đề cương 5 đề tài, nghiệm thu 15 đề tài dự án, đã tham mưu UBND tỉnh phê duyệt 18 đề tài dự án cấp tỉnh thuộc danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công nghệ và phát triển công nghệ năm 2016-2017.

Các chương trình đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đã có sự chuyển biến mạnh mẽ nhằm vào các lĩnh vực mũi nhọn giải quyết tốt các vấn đề bức xúc của tỉnh. Hiệu quả hoạt động của việc nghiên cứu ứng dụng được nâng cao có sự gắn kết chặt chẽ giữa hoạt động nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ với sản xuất và đời sống góp phần tạo ra sự chuyển biến về năng suất, chất lượng, hiệu quả trong quá trình sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ phát triển của tỉnh nhà
 

 Bàn giao kết quả nhiệm vụ KH&CN năm 2016

 

Tại buổi Hội nghị Sở KH&CN đã  tiến hành công bố và bàn giao 12 nhiệm vụ khoa học và công  nghệ gồm 11 nhiệm vụ cấp tỉnh và 01 nhiệm vụ cấp cơ sở thuộc các lĩnh vực: Khoa học nông nghiệp, Khoa học kỹ thuật và công nghệ, Khoa học xã hội, cho 22 đơn vị trên địa bàn tỉnh.

 

Ngoài ra Sở KH&CN đã giới thiệu cơ sở dữ liệu các đề tài/dự án đã nghiệm thu, đang thực hiện và đã ứng dụng vào thực tiễn đã được công bố trên website cho các đơn vị trực thuộc có nhu cầu lấy thông tin.

Tại Hội nghị ông Nguyễn Văn Vưng-Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã có những kiến nghị đối với các đơn vị như sau:

 

Đối với các đơn vị tiếp nhận, cụ thể là ở các ngành và địa phương, trên cơ sở nhận kết quả các đề tài, dự án sẽ tiếp tục liên hệ, phối hợp với chủ nhiệm các đề tài, dự án tiếp để tục nghiên cứu, ứng dụng và nhân rộng các kết quả này, qua đó có định hướng đề xuất những đề tài, dự án tiếp theo mà các đề tài, dự án trước chưa giải quyết hết hoặc triển khai thành các dự án ứng dụng và dự án nhân rộng. Các đơn vị có nhu cầu về những kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ có thể liên hệ với Sở Khoa học và Công nghệ để lấy thông tin.

Đối với chủ nhiệm các đề tài, dự án hoặc là các cơ quan tổ chức chủ trì cần hết sức phối hợp với các đơn vị tiếp nhận để phổ biến và chi tiết hóa các nội dung nghiên cứu giúp cho các đơn vị tiếp nhận tổ chức ứng dụng, nghiên cứu và nhân rộng trong thời gian tới

Các đơn vị có hội đồng khoa học và công nghệ cần kiện toàn về hoạt động của hội đồng khoa học công nghệ để cùng với các ngành và địa phương đề xuất các nhiệm vụ khoa học công nghệ của ngành mình, địa phương mình.

Trung tâm thông tin và Thống kê KH&CN sẽ tiếp tục cập nhật đầy đủ thông tin về các nhiệm vụ khoa học và công nghệ để hỗ trợ cho các ngành và địa phương khi có nhu cầu.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã nhận thấy công tác công bố và bàn giao kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN là rất thiết thực, giúp cho các đơn vị, các cán bộ có nhu cầu nghiên cứu có điều kiện tiếp cận các kết quả này để tránh các nghiên cứu trùng lắp về sau.

Châu Quang Thông
Trung tâm TT và TK KH&CN