Nâng cao năng lực chăm sóc và giáo dục trẻ cho đội ngũ giáo viên mầm non tỉnh Bến Tre

Qua nhiều lần Đại hội, Đảng ta luôn xem trọng giáo dục-đào tạo và coi đây là quốc sách hàng đầu. Năm 2013, Nghị quyết Hội Nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Xác định công tác chăm sóc giáo dục trẻ là chăm lo cho những chủ nhân tương lai của đất nước, những năm qua có nhiều công trình nghiên cứu trong đó có đề tài “Nâng cao năng lực chăm sóc và giáo dục trẻ cho đội ngũ giáo viên mầm non tỉnh Bến Tre” do PGS.TS Đỗ Hạnh Nga-Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh làm chủ nhiệm. Đề tài được thực hiện nhằm mục đích khảo sát thực trạng chăm sóc và giáo dục trẻ của đội ngũ giáo viên mầm non (GVMN) tỉnh Bến Tre. Từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao năng lực chăm sóc và giáo dục trẻ cho đội ngũ giáo viên mầm non và xây dựng một bộ tài liệu bồi dưỡng giáo viên phù hợp với yêu cầu của chương trình mầm non mới 2009 và được ứng dụng cho các trường mầm non trên địa bàn tỉnh.
 

 Họp Hội đồng nghiệm thu.


Đề tài đã khảo sát 620 GVMN và 60 cán bộ quản lý mầm non tỉnh Bến Tre cùng với 20 giáo viên mầm non và 20 trẻ mầm non được tham gia vào chương trình thực nghiệm tác động ở 140 trường mầm non của 1 thành phố và 8 huyện trên địa bàn tỉnh, mỗi trường chọn ngẫu nhiên 4-5 giáo viên tham gia khảo sát.

Để thực hiện, nhóm nghiên cứu đã tiến hành điều tra bằng bảng hỏi, hỏi ý kiến chuyên gia và phương pháp phỏng vấn sâu được sử dụng trong quá trình điều tra thực trạng nhằm tìm hiểu thực trạng năng lực chăm sóc và giáo dục trẻ của đội ngũ giáo viên mầm non tỉnh Bến Tre. Các vấn đề được khảo sát như: độ tuổi, trình độ của đội ngũ GVMN và cán bộ quản lý; nhận thức của GVMN, cán bộ quản lý về chương trình giáo dục mầm non mới, các loại giờ học, giờ tích hợp, phương pháp giáo dục, Thông tư 17/CTGDMN mới,... Ngoài ra nhóm tác giả còn tổ chức nghiên cứu thực nghiệm sư phạm trên giáo viên mầm non và trẻ 5 tuổi.

Qua khảo sát nhóm nghiên cứu cho thấy, phần lớn các trường học của ngành GDMN ở Bến Tre đều tuân thủ theo chế độ chăm sóc và dinh dưỡng chung, tuân thủ quy định cũng như sự giám sát từ quản lý cấp trên, kết quả khảo sát cũng cho thấy có một tỷ lệ trung bình giáo viên mầm non tỉnh Bến Tre hiện nay còn chưa nắm vững yêu cầu quan trọng của chương trình giáo dục mầm non mới 2009, nhất là yêu cầu giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non, soạn giáo án tích hợp, lập kế hoạch giáo dục theo chương trình mầm non mới 2009.
Theo nhóm thực hiện, để nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên trước hết nhà quản lý, người hiệu trưởng cần nắm bắt được trình độ và khả năng giảng dạy của từng giáo viên để có biện pháp bồi dưỡng thích hợp. Do đó cần dự giờ tất cả các giáo viên đây được xem là biện pháp để xác định năng lực của giáo viên. Sau khi dự giờ, tổ trưởng chuyên môn xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, họp tổ chuyên môn theo định kỳ, bên cạnh đó cần tìm ra những giáo viên giỏi để bồi dưỡng, bổ sung vào đội ngũ giáo viên giỏi của trường. Ngoài ra, hiệu trưởng chỉ đạo các giáo viên dạy yếu thường xuyên dự giờ những giáo viên dạy giỏi. đồng thời giáo viên dạy giỏi và tổ trưởng chuyên môn thường xuyên dự giờ giáo viên dạy yếu. Biện pháp này giúp nhiều giáo viên mới ra trường học hỏi kinh nghiệm và mau tiến bộ. Bên cạnh việc bồi dưỡng chuyên môn tại trường, giáo viên cần được tổ chức đi tham quan, dự giờ rút kinh nghiệm ở trường bạn,…

Từ đó nhóm thực hiện đã đề xuất một số kiến nghị như sau: Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre, trong công tác tuyển dụng GVMN cần chú ý đến cân đối tỷ lệ độ tuổi GVMN gần tương đương nhau để có tính kế thừa giữa các giai đoạn lứa tuổi và kinh nghiệm làm việc; Định kỳ khảo sát nhu cầu của GVMN về việc nâng cao năng lực chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non cho đội ngũ GVMN; Có kế hoạch định kỳ mở các lớp tập huấn cho GVMN những kiến thức cơ bản về: chăm sóc trẻ ở các độ tuổi khác nhau, giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non; hướng dẫn biên soạn giáo án tích hợp (giáo án mẫu). Đối với các Trường mầm non tại tỉnh Bến Tre, cần chú ý đề cao công tác giám sát và tạo điều kiện cho GVMN làm quen và tiếp cận với chương trình GVMN mới. Trong công tác rèn luyện phẩm chất đạo đức cho GVMN để phù hợp với đòi hỏi của chương trình GVMN mới thì cần chú ý: không chỉ có năng lực chuyên môn tốt mà cần có nếp sống hiện đại, tự thiết kế các hoạt động dạy trẻ,…đặc biệt lưu ý đến độ tuổi của bé (dưới 3 tuổi, 3-6 tuổi) để có những kỹ năng phù hợp.
Tóm lại, để có đội ngũ giáo viên dạy tốt, đòi hỏi trường mầm non phải quan tâm đến công tác bồi dưỡng nâng cao tay nghề giáo viên, ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu đổi mới hình thức tổ chức dạy-học đối với giáo dục mầm non hiện nay.

Các thành viên Hội đồng đã đánh giá cao và nghiệm thu kết quả nghiên cứu của đề tài, đề tài có tính khoa học, sáng tạo, có khả năng ứng dụng và đã đưa ra được các giải pháp để khắc phục những hạn chế, nâng cao năng lực chăm sóc và giáo dục trẻ cho đội ngũ giáo viên mầm non. Bên cạnh đó Hội đồng cũng đề nghị nhóm thực hiện cập nhật số liệu, chỉnh sửa bảng biểu cho phù hợp hơn, ngoài ra còn phải bổ sung tài liệu bồi dưỡng giáo viên để làm công tác bồi dưỡng sau này.

Kim Tuyền
Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN