Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre tổ chức thành công hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2017

Nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ công chức, viên chức, người lao động, đồng thời nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2017. Đến dự Hội nghị có đồng chí Võ Văn Hoàng Em-Phó Chủ tịch công đoàn viên chức tỉnh cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tích cực thảo luận, thẳn thắn đóng góp ý kiến về Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết hội nghị công chức viên chức năm 2016; một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017; Tình hình thực hiện quy chế dân chủ; Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân,... Qua đó đã đưa ra những giải pháp tháo gỡ khó khăn để hoạt động khoa học và công nghệ trong thời gian tới đạt hiệu quả hơn.

 

 Đại biểu tham gia thảo luận tại hội nghị.

 

 Ban Thanh tra nhân dân ra mắt Hội nghị.


Dịp này, hội nghị bầu ra Ban thanh tra nhân nhân gồm 05 đồng chí và phát động phong trào thi đua năm 2017. Theo đó, nghị quyết hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2017 đưa ra một số chỉ tiêu như sau: Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, trên 95% đảng viên đạt tiêu chuẩn đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; Phấn đấu trên 95% cán bộ công chức, viên chức cơ quan đạt danh hiệu lao động tiên tiến, ít nhất 10% đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp, 20% cán bộ công chức, viên chức có sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ hoặc tham gia các công trình khoa học; trên 90% đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc; trên 90% nữ cán bộ công chức viên chức cơ quan đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; Cải cách hành chính xếp loại tốt; Tỷ lệ đề tài nghiên cứu được đưa vào ứng dụng trong các ngành kinh tế kỹ thuật có hiệu quả đạt 85% so với tổng số đề tài đã được nghiệm thu.

Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ Lê Văn Khê đã ghi nhận ý kiến đóng góp của đại biểu tham dự đồng thời kêu gọi toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị đoàn kết vượt qua mọi khó khăn quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị đã đề ra và hoàn thành tốt nhiệm vụ KH&CN năm 2017.

Kim Tuyền
Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN