Khối văn hóa xã hội tổ chức tổng kết công tác thi đua năm 2016

Khối thi đua văn hóa xã hội gồm có 07 đơn vị (Sở Lao Động Thương binh và Xã hội, Đài Phát thanh và Truyền hình, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Y tế, Bảo hiểm Xã hội tỉnh) đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2016, đề ra nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

 


Mặc dù mỗi đơn vị có chức năng đặc thù riêng, song các đơn vị trong Khối luôn đoàn kết, phối hợp với nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2016. Với 113 đầu việc của Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, ngay từ đầu năm, Khối đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua, ký kết giao ước thi đua và triển khai đến từng sở, ngành. Trên cơ sở đó các đơn vị xây dựng kế hoạch và triển khai phát động phong trào thi đua yêu nước đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Từ đó tạo động lực hăng hái thi đua trong lao động, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch được giao. Bên cạnh kết quả đạt được, năm qua còn những hạn chế nhất định như tình hình nợ đọng bảo hiểm xã hội của các doanh nghiệp kéo dài chưa có hướng khắc phục, cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu dạy học 2 buổi/ngày nhất là cấp tiểu học, mầm non; việc quản lý dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường chưa chặt chẽ, công tác phòng, chống sốt xuất huyết còn hạn chế,… Tại hội nghị, các sở, ngành trong Khối đã thảo luận, đóng góp ý kiến để hoàn chỉnh báo cáo đồng thời đưa ra những giải pháp để năm sau đạt hiệu quả hơn.

Trên cơ sở kết quả đạt được, Khối Văn hóa xã hội thống nhất đề nghị Hội đồng thi đua-khen thưởng tỉnh xét, đề nghị Ủy ban tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc cho Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh (đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua năm 2016), tặng bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh các đơn vị Đài Phát thanh và Truyền hình, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch, Sở Y tế. Dịp này các sở, ngành trong Khối văn hóa-xã hội thống nhất đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh công nhận Sở Khoa học và Công nghệ là khối trưởng thi đua năm 2017 thay cho Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.


Kim Tuyền
Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN