Nghiệm thu đề tài “Đánh giá trình độ công nghệ của các ngành chủ lực trên địa bàn tỉnh Bến Tre”

Trong sản xuất kinh doanh, sự tụt hậu về công nghệ và kỹ thuật sẽ tạo sản phẩm chất lượng thấp, không ổn định, giá thành cao, hạn chế khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Từ thực tế trên đòi hỏi các doanh nghiệp Việt Nam phải đổi mới công nghệ tức là thay thế một phần chính hay toàn bộ công nghệ đang sử dụng bằng một công nghệ khác tiên tiến, hiệu quả hơn nhằm tạo ra sản phẩm, dịch vụ mới phục vụ thị trường.

Do đó để đánh giá được trình độ công nghệ của các ngành chủ lực trên địa bàn tỉnh Bến Tre theo Thông tư số 04/2014/TT-BKHCN (Thông tư số 04) đồng thời đề xuất các giải pháp, chính sách hỗ trợ, ưu đãi trong đổi mới nâng cao trình độ công nghệ sản xuất của doanh nghiệp, góp phần tạo điều kiện để các doanh nghiệp thành công trong sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bến Tre, Ths Trần Đức Đạt-Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ (Sở KH&CN Thành phố Hồ Chí Minh) đã thực hiện đề tài trên trong thời gian 12 tháng.
 

 Họp Hội đồng KH&CN chuyên ngành tỉnh nghiệm thu đề tài.

 

Qua quá trình thực hiện, nhóm nghiên cứu đã tiến hành điều tra, khảo sát đánh giá trình độ công nghệ của 180 doanh nghiệp đại diện 07 ngành chủ lực trên địa bàn tỉnh gồm: ngành chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản; Ngành chế biến và bảo quản rau quả-dừa; Ngành sản xuất thực phẩm khác; Ngành sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản; Ngành sản xuất trang phục; Ngành sản xuất hóa chất và các sản phẩm hóa chất; Ngành sản xuất máy móc, thiết bị chưa phân đâu vào đâu.  Kết quả khảo sát được phân loại theo 4 cấp độ, trong đó có công nghệ lạc hậu có 02 doanh nghiệp, trung bình là 164 doanh nghiệp, trung bình tiên tiến 14 doanh nghiệp và không có doanh nghiệp đạt trình độ công nghệ tiên tiến theo Thông tư số 04 của Bộ KH&CN.

Từ kết quả nghiên cứu nhóm thực hiện cũng đưa ra các giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ  trên địa bàn tỉnh như: Hoàn thiện khung pháp lý, Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng, phát triển thị trường công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường, mở rộng sản xuất kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo nguồn nhân lực KH&CN,….

Ngoài ra, để đánh giá được trình độ công nghệ của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhóm thực hiện đã xây dựng Website (địa chỉ http://www.dgtdcnbentre.vn). Đối với các doanh nghiệp trong tỉnh thông qua website có thể tự đánh giá tự độ công nghệ của doanh nghiệp và có chiến lược phát triển hợp lý. Đối với các tổ chức, doanh nghiệp ngoài tỉnh khác tìm kiếm thông tin về công nghệ và các cơ hội đầu tư từ website. Riêng đối với Sở KH&CN tỉnh tổng hợp số liệu về trình độ công nghệ của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, từ đó có báo cáo tổng hợp về trình độ công nghệ chung của tỉnh để có thể đề ra các chính sách kinh tế hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển công nghệ.

Tóm lại, việc áp dụng công nghệ mới sẽ góp phần lớn trong sự phát triển sản phẩm mới cũng như tạo sự khác biệt sản phẩm trên các phương diện khẳng định uy tín thương hiệu, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất nên giá cả thấp. Do vậy, đổi mới công nghệ trong sản xuất như là một tất yếu khách quan, mang tính chiến lược dài hạn để nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương hay của quốc gia nói chung và của từng doanh nghiệp nói riêng.

Đề tài đã thực hiện thành công và được Hội đồng KH&CN chuyên ngành  tỉnh đánh giá cao và đã nghiệm thu. Các thành viên trong hội đồng cho rằng đề tài có có tính mới, sáng tạo, có giá trị khoa học và giá trị thực tiễn cao. Kết quả đề tài là cơ sở để các doanh nghiệp nhận thấy trình độ công nghệ của mình để có định hướng đầu tư hợp lý. Các cơ quan quản lý địa phương có cơ sở để tham mưu cấp có thẩm quyền đề ra các chính sách kinh tế hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển công nghệ. Bên cạnh đó Hội đồng cũng đề nghị nhóm thực hiện có kế hoạch chuyển giao phần mềm đánh giá trình độ công nghệ cho cơ quan quản lý để áp dụng trong thời gian tới.


Kim Tuyền
Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN