Thông báo số 243/TB-SKHCN về việc mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ

Căn cứ Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về việc quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre;
Căn cứ Quyết định số 1390/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc phê duyệt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2016-2017;
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre xin thông báo và kính mời Quý tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài sau đây:

1. Tên Đề tài: “Nghiên cứu đề xuất giải pháp thúc đẩy hình thành, phát triển vườn ươm và doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bến Tre”.

2. Mục tiêu đề tài:
Xây dựng luận cứ khoa học đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức KH&CN tỉnh Bến Tre; thúc đẩy hình thành và phát triển vườn ươm doanh nghiệp và doanh nghiệp KH&CN trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

3. Dự kiến kết quả, sản phẩm:
- Báo cáo đánh giá nhu cầu và điều kiện của tỉnh Bến Tre để có thể hình thành và phát triển vườn ươm; các giải pháp thúc đẩy hình thành và phát triển vườn ươm.
- Báo cáo đề xuất giải pháp thúc đẩy hình thành và phát triển doanh nghiệp KH&CN trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

4. Thời gian thực hiện: dự kiến tối đa 24 tháng.

5. Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 30 tháng 04 năm 2017.  Thời gian nộp hồ sơ được xác định là ngày ghi ở dấu của bưu điện Bến Tre (trường hợp gửi đường Bưu điện) hoặc dấu “đến” của Văn thư Sở Khoa học và Công nghệ (trường hợp gửi trực tiếp).

6. Yêu cầu Hồ sơ:
- Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được đóng gói kín thành 01 bộ, có niêm phong và gởi về Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre, số 280 đường 3 tháng 02, phường 3, Thành phố Bến Tre (qua Bưu điện hoặc trực tiếp).
- Bên ngoài hồ sơ ghi rõ các thông tin sau:
+ Tên nhiệm vụ KH&CN.
+ Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì và tổ chức tham gia phối hợp thực hiện (chỉ ghi danh sách tổ chức đã có xác nhận tham gia phối hợp).
+ Họ tên của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và danh sách cá nhân tham gia chính thực hiện nhiệm vụ KH&CN.
+ Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.
- Bộ hồ sơ gồm: 1 bản chính, 12 bản sao (theo biểu mẫu quy định được đăng tải trên trang thông tin điện tử: Biểu mẫu) và 01 đĩa quang (dạng Word, PDF, không đặt mật khẩu) lưu các nội dung sau:
    + Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN.
+ Thuyết minh đề cương nghiên cứu nhiệm vụ KH&CN.
+ Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN và gửi kèm theo kết quả đánh giá hoạt động hàng năm của tổ chức KH&CN (nếu có).
+ Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cá nhân đăng ký thực hiện chính nhiệm vụ KH&CN có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự.
+ Sơ yếu lý lịch khoa học của chuyên gia nước ngoài kèm theo giấy xác nhận về mức lương chuyên gia (trường hợp thuê chuyên gia nước ngoài).
+ Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức đăng ký phối hợp và ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN.
- Nội dung được trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001, cỡ chữ 14.
Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ Phòng Quản lý Khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre. Số 280, Đường 3 tháng 2, Phường 3, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Điện thoại: (075) 3829335.
Rất mong sự hợp tác và tham gia của Quý đơn vị.
Trân trọng kính chào./.

Tin khác cùng chuyên mục: