Thông báo về việc tham gia trưng bày, giới thiệu các công nghệ, thiết bị vùng đồng bằng sông Cửu Long tại Sóc Trăng

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh  Bến Tre thông tin, giới thiệu, trưng bày công nghệ, thiết bị. Đồng thời qua đó tiến hành trao đổi, hợp tác với các đơn vị ngoài tỉnh, kết nối trực tiếp với các nhà cung ứng, các chuyên gia có uy tín về công nghệ, góp phần phát triển thị trường KH&CN của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long nói riêng và cả nước nói chung.

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp và các cá nhân trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia trưng bày, giới thiệu các công nghệ, thiết bị vùng đồng bằng sông Cửu Long.

- Nội dung: Trưng bày, giới thiệu các công nghệ, thiết bị của một số tổ chức khoa học và công nghệ và doanh nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long tập trung vào các nhóm ngành, lĩnh vực sau: Công nghệ, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp, công nghệ chế biến, bảo quản nông sản sau thu hoạch các sản phẩm (sữa, cây ăn trái, rau, quả, thủy sản, mía đường,…); công nghệ xử lý nước thải, xử lý rác khu vực nông thôn, xử lý ô nhiễm môi trường,…

- Thời gian tổ chức: Từ ngày 17/5/2017 đến ngày 18/5/2017.

- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa và Hội nghị tỉnh Sóc Trăng - số 4 Trần Phú, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia trưng bày, giới thiệu công nghệ, thiết bị vui lòng phản hồi thông tin (theo mẫu phiếu đăng ký đính kèm) về Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ (địa chỉ: Số 280 đường 3/2, Phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre) trước ngày 28 tháng 4 năm 2017 hoặc cung cấp thông tin trực tiếp qua số điện thoại: 0752211673 (gặp Thoa).

Rất mong nhận được sự hợp tác của quý đơn vị./.