Hội thảo dự án “Chuyển giao công nghệ nuôi cấy mô cây hoa Hồng Môn”

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN-đơn vị chủ trì dự án “Chuyển giao công nghệ nuôi cấy mô cây hoa Hồng Môn” vừa tổ chức hội thảo tổng kết nhằm đánh giá kết quả thực hiện trong thời gian qua. Dự án thực hiện từ 05/2015-6/2017 và tiếp nhận công nghệ tại Trung tâm Dịch vụ Khoa học Nông nghiệp-Trường Đại học Cần Thơ. Mục tiêu là tiếp nhận và làm chủ quy trình nhân giống, trồng và chăm sóc cây hoa Hồng Môn bằng phương pháp nuôi cấy mô.

 

 Đại Hồng Môn. Ảnh sưu tầm.


Qua đó nhóm nghiên cứu đã thực hiện 03 nội dung gồm: Tiếp nhận công nghệ chuyển giao nuôi cấy mô Hồng Môn (đại Hồng môn và tiểu Hồng Môn) tại cơ quan chuyển giao công nghệ; Triển khai thực hiện nuôi cấy mô hoa Hồng Môn tại Khu Ứng dụng CNSH Cái Mơn; Trồng và chăm sóc cây hoa Hồng Môn ở giai đoạn vườn ươm.

Kết quả nhóm thực hiện hoàn toàn làm chủ được quy trình nhân giống cây hoa Hồng Môn. Có 100 bình chồi giống hoa Hồng Môn được tạo ra, 200 cây ra ngôi trồng ngoài vườn ươm sinh trưởng và phát triển tốt, tỷ lệ cây ra ngôi sống trên 88% vượt chỉ tiêu so với mục tiêu đề ra. Theo nhóm nghiên cứu, việc nhân giống bằng phương pháp nuôi cấy mô sẽ tạo ra số lượng lớn cây giống cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh góp phần giảm chi phí, tăng lợi nhuận cho người dân.

Thành công dự án không chỉ đem lại công nghệ cho đơn vị mà còn góp phần tích cực vào ngành sản xuất cây giống ở địa phương. Được biết đơn vị làm chủ công nghệ (Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN Bến Tre) sẽ tiến hành nhân rộng bằng cách xây dựng các mô hình sản xuất hoa Hồng Môn trên địa bàn tỉnh.

Kim Tuyền
Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN