Lãnh đạo tỉnh Bến Tre tiếp và làm việc với Hội Tự động hóa Việt Nam

Ngày 24/4/2017, Hội Tự hóa Việt Nam do ông Nguyễn Quân, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đã đến thăm và làm việc tại Bến Tre. Tham dự cùng đoàn công tác có ông Dương Nguyên Bình, Phó Chủ tịch Hội và ông Nguyễn Cẩm Tú, nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương. Ông Võ Thành Hạo, Bí thư Tỉnh ủy, ông Nguyễn Hữu Lập, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng với lãnh đạo các sở, ngành: Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính tiếp và làm việc với đoàn công tác.

 

Ông Nguyễn Quân, Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam (đứng).


Tại buổi làm việc, tỉnh Bến Tre được đoàn công tác của Hội Tự động hóa Việt Nam chia sẻ những kinh nghiệm, thông tin về định hướng hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ mới liên quan đến tự động hóa để phục vụ phát triển những lĩnh vực mà tỉnh Bến Tre ưu tiên đầu tư phát triển như công nghiệp cơ khí, chế biến nông, lâm, thủy sản… nhằm hỗ trợ cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp, thủy sản, tăng năng suất lao động, tạo ra sản phẩm có chất lượng cao, nâng cao chuỗi giá trị và khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Qua đó, Hội cũng mong muốn tìm hiểu, nắm bắt nhu cầu của địa phương để có định hướng hợp tác lâu dài. Cụ thể: Hỗ trợ địa phương tổ chức tập huấn, hội nghị, hội thảo để phổ biến kiến thức về khoa học và công nghệ, nhất là trong lĩnh vực tự động hóa; tư vấn chuyển giao công nghệ, xây dựng các dự án ứng dựng KH&CN để thu hút nguồn lực đầu tư bên ngoài; các chương trình KH&CN liên quan đến chuyên môn của Hội; tổ chức phản biện, thẩm định cơ sở khoa học các chương trình phát triển kinh tế-xã hội, nhiệm vụ KH&CN và công nghệ các dự án đầu tư.
    

 Ông Võ Thành Hạo, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.


Ông Võ Thành Hạo, thay mặt lãnh đạo tỉnh ghi nhận những ý kiến chia sẻ của đoàn công tác và giao cho Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh làm đầu mối phối hợp với các sở, ngành liên quan kết nối, thiết lập mối quan hệ thường xuyên với Hội Tự động hóa Việt Nam. Trước mắt, tỉnh mong muốn được đặt hàng Hội Tự động hóa Việt Nam hỗ trợ tỉnh Bến Tre phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ trong lĩnh vực tự động hóa-tầm nhìn và những tác động của cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư; hợp tác tư vấn các dự án chuyển giao công nghệ tranh thủ các nguồn vốn đầu tư và đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cao.

Huỳnh Cao Thọ
Sở Khoa học và Công nghệ