Bổ sung danh mục công nghệ cao và sản phẩm công nghệ cao

Ngày 28 tháng 4 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 13/2017/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2017.

 

Quyết định đã sửa đổi tên một số công nghệ trong Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và một số sản phẩm trong trong Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển.

 

Đặc biệt, đã bổ sung thêm 05 công nghệ vào danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển: Công nghệ Internet kết nối vạn vật (IoT); công nghệ thực tại ảo (Virtual Reality); công nghệ thực tại tăng cường (Augmented Reality); công nghệ vô tuyến thông minh và công nghệ in 3 chiều (3D).

Bổ sung danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển gồm: Mô-đun, thiết bị, phần mềm, giải pháp tích hợp IoT; phần mềm, thiết bị, giải pháp, dịch vụ ảo hóa và điện toán đám mây; phần mềm, thiết bị, giải pháp, dịch vụ cho chính quyền điện tử; dịch vụ xử lý, phân tích, khai thác cơ sở dữ liệu lớn (Big Data); dịch vụ BPO, KPO, ITO điện tử; dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử; dịch vụ tạo lập nội dung số; dịch vụ đánh giá, kiểm định an ninh, an toàn mạng và bảo mật thông tin;….

Huỳnh Cao Thọ
Sở Khoa học và Công nghệ