Cơ hội Bến Tre tham gia Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia

Ngày 05/6/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 787/QĐ-TTg Về việc bổ sung danh mục sản phẩm quốc gia thuộc Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020 (gọi tắt là Chương trình), theo đó 03 nhóm sản phẩm được bổ sung vào danh mục sản phẩm quốc gia, gồm: Tôm nước lợ (gồm Tôm sú và Tôm thẻ chân trắng), Cà phê Việt Nam chất lượng cao và Sâm Việt Nam. Với 03 nội dung chính của Chương trình đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2441/QĐ-TTg ngày 31/12/2010.

Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm quốc gia, bao gồm các hoạt động: triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; tìm kiếm, nhập khẩu, nghiên cứu giải mã công nghệ; hợp tác quốc tế, trao đổi chuyên gia;

Sản xuất thử nghiệm sản phẩm quốc gia, hình thành doanh nghiệp đi tiên phong sản xuất sản phẩm quốc gia, bao gồm các hoạt động: nghiên cứu hoàn thiện công nghệ; chuyển giao công nghệ; sản xuất ở quy mô thử nghiệm; phát triển các doanh nghiệp khoa học và công nghệ sản xuất sản phẩm quốc gia;

Thương mại hóa sản phẩm và phát triển thị trường, hình thành ngành kinh tế-kỹ thuật dựa trên sản phẩm quốc gia.

Chương trình đề ra 4 giải pháp chủ yếu: phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; đẩy mạnh hoạt động chuyển giao công nghệ, hoàn thiện công nghệ và sản xuất thử nghiệm sản phẩm quốc gia; hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ sản xuất sản phẩm quốc gia và hỗ trợ xúc tiến thương mại và phát triển thị trường. Điều đáng để cộng đồng doanh nghiệp Bến Tre quan tâm là giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ sản xuất sản phẩm quốc gia với những nội dung cụ thể.

- Về tín dụng.

Vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước và Ngân hàng Phát triển Việt Nam tối đa 85% tổng mức vốn đầu tư của dự án (không bao gồm vốn lưu động) với lãi suất cho vay, thời hạn vay và thời hạn ân hạn với mức ưu đãi cao nhất;

Xem xét bảo lãnh vốn vay, cho vay lại với lãi suất ưu đãi đối với các trường hợp cụ thể khi có nhu cầu vay vốn ODA hoặc của tổ chức tài chính quốc tế.

- Về thuế: Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm quốc gia được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu, xử lý, thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm quốc gia và các linh phụ kiện phụ trợ theo quy định của pháp luật.

- Về sử dụng đất

Doanh nghiệp có dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng, đào tạo chiều sâu để sản xuất sản phẩm quốc gia được ưu tiên bố trí địa điểm trong các khu, cụm, điểm công nghiệp, khu công nghệ cao.

Tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp xây dựng phòng thí nghiệm, xưởng thực nghiệm và trạm thử nghiệm phục vụ nghiên cứu sản phẩm quốc gia được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất với ưu đãi cao nhất về tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất theo quy định  của pháp luật về đất đai.

Cùng với lợi thế về vị trí của tỉnh Bến Tre nằm ở hạ nguồn sông Cửu Long, tiếp giáp biển Đông, có trên 65 km bờ biển với 4 cửa sông ven biển rộng trên 6 km; diện tích lưu vực 419,350 km2, tổng lưu lượng nước mặt vào khoảng 7.515,3 m3/s (tương đương 7.515.300 l/s) phân bố trên 4 nhánh sông chính: Mỹ Tho, Ba Lai, Hàm Luông, Cổ Chiên. Ngoài ra, trên 103 sông kinh rạch nhỏ phân bố đều khắp trong đất liền với tổng chiều dài là 713,9 km và chiều rộng: 3,583 km. Hiện nay, Bến Tre có 35.000 ha diện tích nuôi tôm nước lợ, sản lượng 48.800 tấn, trong đó tôm sú 8.800 tấn và tôm thẻ chân trắng 40.000 tấn.

Đây là cơ hội để Bến Tre tham gia Chương trình, nhất là việc phát triển đối với sản phẩm quốc gia tôm nước lợ; góp phần hình thành, phát triển sản phẩm hàng hóa thương hiệu Việt Nam bằng công nghệ tiên tiến, có khả năng cạnh tranh cao trong lĩnh vực nông nghiệp.Đặng Văn Cử
Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre